Uwaga na „…uzgodniono ze spółdzielnią!!...”

Informujemy, że na terenie naszego osiedla nasiliła się  działalność różnych  firm, oferujących usługi w zakresie wymiany okien, drzwi wejściowych, pomiaru szczelności instalacji gazowej i wymiany kuchenek gazowych, a ostatnio sprzedaży „kalendarzy kominiarskich”  itp. których akwizytorzy powołują się na „uzgodnienia ze spółdzielnią”, lub wymogi „unijne”.

Mając powyższe na uwadze  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” ponownie informuje, że Spółdzielnia nie zawarła z żadną firmą umów na świadczenie tego typu usług, stąd też wszelkie umowy lokator zawiera  na własne ryzyko.

Firmy wykonujące usługi na rzecz Spółdzielni, w ramach zawartych umów, posługują się identyfikatorami z pieczęcią spółdzielni - a usługa u lokatora wykonywana jest bezpłatnie.

Wszelkie występujące nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Działu Eksploatacji SM „Piekary” ul. Pomorska 17, tel. centrala 76 855-07-61 wew. 200, 208 lub 76 855-04-44

Zarząd Spółdzielni