Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” / w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na I półrocze 2018 roku:

  • 9 stycznia 2018r. – Jadwiga Grablewska, Elżbieta Jarząbek-Dolecka,      
  • 13 lutego 2018r. – Janusz Banach, Stefan Wach,
  • 13 marca 2018r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej,
  • 10 kwietnia 2018r. – Władysława Rudewicz, Paweł Gregorczuk,
  • 8 maja 2018r. – Zofia Kuganda, Elżbieta Urbańczyk,
  • 12 czerwca 2018r. - Ewa Czeszejko-Sochacka, Adam Walczak.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2017r.