Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz.1300 do 17 00 / na I półrocze 2019 roku:

  • 8 stycznia 2019 r. – Janusz Banach, Stefan Wach,
  • 12 lutego 2019 r. – Zofia Kuganda, Elżbieta Urbańczyk
  • 12 marca 2019 r. – Władysława Rudewicz, Paweł Gregorczuk,,
  • 9 kwietnia 2019 r. –   Elżbieta Dybek, Elżbieta Jarząbek-Dolecka
  • 14 maja 2019 r. – Marian Puzio, Zbigniew Rabiej
  • 11 czerwca 2019 r. – Ewa Czeszejko-Sochacka, Adam Walczak.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 grudnia 2018 r.