Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz.1300 do 17 00 / na III kwartał 2022 roku:

  • 12 lipca 2022 r.  – Hanna Boroń, Elżbieta Jarząbek-Dolecka;
  • 9 sierpnia 2022 r.  – Elżbieta Dybek, Piotr Żabicki;
  • 13 września 2022 r.  – Ewa Czeszejko-Sochacka, Zbigniew Rogalski.
  • Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 czerwca 2022 r.