Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” / w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na II półrocze 2018 roku:

  • 10 lipca 2018 r. – Janusz Banach, Stefan Wach,
  • 14 sierpnia 2018 r. – Elżbieta Dybek, Paweł Gregorczuk,
  • 11 września 2018 r. – Ewa Czeszejko-Sochacka, Adam Walczak,
  • 9 października 2018 r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej,
  • 13 listopada 2018 r. – Władysława Rudewicz, Stanisław Madej,
  • 11 grudnia 2018 r. – Jadwiga Grablewska, Elżbieta Jarząbek-Dolecka.
  • Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2018 r.