Kontakt

Adres pocztowy :

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary"

59-220 - Legnica

ul. Bieszczadzka 1a

 

Telefon :

Centrala : 76 855 07 61

Fax : 76 855 05 85 

 

Poczta elektroniczna :

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


Biura Spółdzielni pracują :

 

Budynek Zarządu ul. Bieszczadzka 1a

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00
 • wtorek od 7.00 do 17.00 
 • piątek od 7.00 do 13.00

Dział Eksploatacji ul. Pomorska 17

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00
 • wtorek od 7.00 do 17.00 
 • piątek od 7.00 do 13.00

Administratorzy: ul Pomorska 17, ul. Gojawiczyńskiej 7

 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 6.00 do 14.00

Kasa Spółdzielni ul. Bieszczadzka 1a czynna :

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00
 • wtorek od 7.30 do 16.30 
 • piątek od 7.30 do 13.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni ul. Sudecka 1a, tel 76 855 04 04 dyżuruje :

 • od poniedziałku do piątku od 7.00 do 22.00
 • w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 20.00
 • dyżur nocny od 22.00 do 7.00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary"

 • przyjmuje interesantów w siedzibie Zarządu ul. Bieszczadzka 1a w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.00

Przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółdzielni

 • pełni dyżur w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów w drugi wtorek każdego miesiąca w godzinach od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu SM "Piekary przy ul. Bieszczadzkiej 1a - pok. 23 (świetlica)

Inspektor Ochrony Danych 

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółdzielczy Dom Kultury "Atrium" ul. Pomorska 19 tel. 76 856 11 61

 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek placówka czynna w godzinach od 8.00 do 21.00
 • biuro od 8.00 do 16.00
 
 

Co i gdzie załatwić? 

Działy

Nr telefonu

Adres – nr pok.

Czym się zajmuje:

Sekretariat

centrala:

76 855-07-61

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 1

§ przyjmowanie i wysyłka korespondencji,

§ łączenie rozmów telefonicznych,

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

wew. 104

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 4

§ załatwianie spraw związanych z nabyciem spółdzielczych i własnościowych praw do lokali, z przyjęciem na członka spółdzielni, z przyznaniem praw do mieszkania lokatorskiego po rozwodzie, zgonie lub ustaniem prawa do lokalu,

§ przyjmowanie zgłoszeń o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu,

§ zgłaszanie zmiany nazwiska,

§ potwierdzanie wniosków o dodatki mieszkaniowe,

§ składanie deklaracji rozliczenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

§ sprawy związane z przeniesieniem w odrębną własność spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

Dział Kredytów

wew. 113, 114

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 14

§ spłaty kredytów, ewidencja wkładów mieszkaniowych,

§ sprawy związane z przeniesieniem w odrębną własność spółdzielczego lokatorskiego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

§ przetargi na mieszkania i lokale użytkowe,

§ sprawy związane z wynajmem lokali użytkowych (oferty, przetargi, umowy), ewidencja lokali w najmie,

Dział Specjalistów Branżowych

Rozliczanie kosztów c.o.

wew.118

 

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 18

§ rozliczenia kosztów ciepła,

§ nadzór nad:

̶ odczytami podzielników kosztów ciepła,

̶ montażem ampułek w podzielnikach kosztów ciepła,

̶ montażem plomb hologramowych na podzielnikach kosztów ciepła,

̶ montażem plomb zatrzaskowych na grzejnikach,

̶ montażem podzielników kosztów,

 

Specjalista

ds. sanitarnych

wew.119

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 19, 20

§ planowanie, prowadzenie i nadzór robót w zakresie sieci i instalacji wod.-kan, gaz i c.o. zlecanymi firmom zewnętrznym,

§ wydawanie zgody i warunków technicznych wymiany grzejników,

§ nadzór nad wymianą poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

§ nadzór nad remontem części wspólnych instalacji centralnego ogrzewania,

§ nadzór nad kontrolą okresową instalacji gazowej,

 

Specjalista

ds. budowlanych

wew.120, 117

 

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 19, 20, 17

§ planowanie, prowadzenie i nadzór nad robotami budowlanymi zlecanymi na zewnątrz w formie przetargowej,

§ nadzór na robotami związanymi z: ociepleniem budynków, remontem kapitalnym dachów, remontem klatek schodowych, remontem kominów wentylacyjnych, dociepleniem stropodachów,

§ załatwianie formalności związanych z uzyskaniem decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na budowę oraz w związku z zakończeniem inwestycji,

§ wydawanie zgody i warunków technicznych dotyczących remontów mieszkań i lokali użytkowych,

§ nadzór nad kontrolą okresową kominów wentylacyjnych,

 

Specjalista

ds. elektrycznych

wew.122

 

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 19, 20

§ planowanie, prowadzenie i nadzór nad robotami elektrycznymi zlecanymi firmom zewnętrznym,

§ wydawanie zgody i warunków technicznych dotyczących wymiany instalacji elektrycznej, warunków zwiększenia mocy przyłączeniowej do lokalu mieszkalnego,

§ wydawanie zgody z warunkami na montaż klimatyzatorów, anten satelitarnych,

§ nadzór nad kontrolą okresową pomiarów z zakresu ochrony p. porażeniowej, instalacji odgromowej,

§ nadzór nad remontami i konserwacją urządzeń dźwigowych, urządzeń domofonowych i AIZ (antenowe instalacje zbiorcze),

Dział Windykacji

 

wew. 124, 131, 132

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 24,28

§ sprawy zadłużeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne

wew. 130

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 29

§ naliczenia i ewidencja należności za najem lokali użytkowych i użytkowanie garaży, sprawy zadłużeń z tytułu opłat za lokale użytkowe oraz garaże

Dział Organizacyjno-Samorządowy

wew. 133

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 27

§ sprawy organizacyjno-samorządowe,

§ sprawy do Rady Nadzorczej,

Dział Czynszów

wew. 125 i 126

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 25

§ naliczenia i ewidencja opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, uzgadnianie sald,

§ potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

§ zaświadczenia do sprzedaży lub zamiany mieszkań,

§ aktywowanie dostępu do kartoteki eBOK,

wew. 127

ul. Bieszczadzka 1a

– pok. nr 25

§ rozliczenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Dział Eksploatacji

Technicy

jedn. A-1 i A-2

wew. 208

ul. Pomorska 17

– pok. nr 8

§ usterki ogólnobudowlane (przyjmowanie zgłoszeń, zlecanie, odbiory)

§ kontrole okresowe stanu technicznego i planowanie remontów,

§ sprawy związane z likwidacją szkód powstałych w wyniku zalania mieszkań,

§ kwalifikacja wymiany stolarki okiennej i jej rozliczanie,

Technicy

jedn. B i C

wew. 200

ul. Pomorska 17

– pok. nr 7

j.w.

Administratorzy jedn. A-1, A-2

wew. 204

ul. Pomorska 17

– pok. nr 4

§ sprawy czystości i porządku na osiedlu oraz wywozu odpadów komunalnych,

§ przyjmowanie zgłoszeń awarii i usterek,

§ sprawy związane z dezynfekcją, dezynsekcją, dezodoryzacją i deratyzacją części wspólnych budynków na terenie osiedla,

§ przekazywanie  lokali mieszkalnych i użytkowych,

§ przejmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych zdawanych do Spółdzielni,

Administratorzy jedn. B i C

76 856-12-67; 76 855-07-61

wew. 222

ul. Gojawiczyńskiej 7

j.w.

 

Rozliczenia wody

wew. 203

ul. Pomorska 17

– pok. nr 3

§ uzgadnianie stanów zużycia wody,

 

Place zabaw, tereny zielone

wew. 207

ul. Pomorska 17

– pok. nr 6

§ eksploatacja placów zabaw, jezdni i chodników wewnątrzosiedlowych

§ pielęgnacja  terenów zielonych (wycinka i cięcia techniczne drzew i krzewów, koszenie traw)

Dział Technicznej Obsługi Zasobów

Pogotowie Techniczne

76 855-04-04;

76 855-07-61

wew. 305 (od poniedziałku do piątku)

ul. Sudecka

§ przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii instalacji wod.-kan., c.w., c.o., gazowej, elektrycznej, domofonowej, AIZ i urządzeń dźwigowych,

§ usuwa awarie w zakresie instalacji wod.-kan., c.w., c.o., gazowej, elektrycznej oraz wykonuje prace ślusarsko-stolarskie.

Grupa Remontowa

tel. 76 855-34-46

ul. Sudecka

§ wykonuje drobne prace remontowe i usługi dla ludności.

 

 Bezpośrednie numery telefonów do serwisów

 • Pogotowie dźwigowe:  nr tel. 76- 856 – 22 – 35 
 • Serwis domofonowy:   nr tel.  601 – 582 – 494

dotyczy:

Jednostki „A”:    

ul. Mazowiecka 1,                                                

ul. Pomorska 58,                            

ul. Bieszczadzka 1,                             

ul. Warmińska 36.

Jednostki „B” -  wszystkie adresy

Jednostki „C” -  wszystkie adresy 

 

 • Serwis domofonowy:   nr tel. 509 – 854 – 881

dotyczy: 

Jednostki „A”  -   za wyjątkiem   adresów  wymienionych powyżej 

 

 • Serwis  AIZ  (Antenowe Instalacje Zbiorcze):  nr tel. 600 – 896 – 857