Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI :

    Marek Deryng     Prezes Zarządu
    Aleksander Humeńczuk     Z-ca Prezesa ds.Techniczno-Eksploatacyjnych
    Lidia Adutis       Z-ca Prezesa ds. Finansowych - Główny Księgowy

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI na 3-letnią kadencję 2019-2022 :

L.p.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Boroń Hanna

Sekretarz Rady Nadzorczej, Sekretarz Komisji GZMHiU

2.

Czeszejko-Sochacka Ewa

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3.

Dybek Elżbieta

Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMHiU

4.

Janusz Wiesław

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

5.

Jarząbek-Dolecka Elżbieta

Członek Komisji Rewizyjnej

6.

Madej Stanisław

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

7.

Rogalski Zbigniew

Członek Komisji GZMHiU

8.

Walczak Adam

Przewodniczący Komisji GZMHiU

9.

Załęska Grażyna

Członek Komisji Rewizyjnej

10.

Zejler Andrzej

Członek Komisji GZMHiU

11.

Żabicki Piotr

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej