Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI :

    Marek Deryng     Prezes Zarządu
    Aleksander Humeńczuk     Z-ca Prezesa ds.Techniczno-Eksploatacyjnych
    Lidia Adutis       Z-ca Prezesa ds. Finansowych - Główny Księgowy

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI na 3-letnią kadencję 2016-2019 :

L.p.
Nazwisko i imię
Pełniona funkcja
1. Madej Stanisław Przewodniczący Rady Nadzorczej, Komisja Statutowo-Mieszkaniowa – Sekretarz
2. Czeszejko-Sochacka Ewa Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Komisja Rewizyjna – Sekretarz
3. Wach Stefan Sekretarz Rady Nadzorczej, Komisja Statutowo-Mieszkaniowa – Z-ca Przewodniczącej
4. Gregorczuk Paweł Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Grablewska Jadwiga Komisja Rewizyjna - Z-ca Przewodniczącego
6. Kuganda Zofia Komisja Rewizyjna – Członek
7. Jarząbek-Dolecka Elżbieta Komisja Rewizyjna – Członek
8. Urbańczyk Elżbieta Komisja Rewizyjna – Członek
9. Walczak Adam Komisja GZM,HiU – Przewodniczący
10. Banach Janusz Komisja GZM,HiU – Z-ca Przewodniczącego
11. Rabiej Zbigniew Komisja GZM,HiU – Sekretarz
12. Gargaś Mirosław Komisja GZM,HiU – Członek
13. Puzio Marian Komisja GZM,HiU – Członek
14. Rudewicz Władysława Przewodnicząca Komisji Statutowo-Mieszkaniowej
15. Dybek Elżbieta Komisja Statutowo-Mieszkaniowa - Członek