Uwaga! Zmiana opłat za wodę

włącz .

od 01.03.2022r. do 30.04.2022r.

  • zimna woda – 12,41 zł / m3
  • ciepła woda – 41,06 zł / m3
  • opłata abonamentowa za wodomierz główny – 0,25 zł miesiąc

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” uprzejmie informuje, że w związku ze zmianami stawek VAT, wprowadzonymi tzw. Rządową Tarczą Antyinflacyjną oraz zmianą stawki opłaty za podgrzanie wody odczyty wodomierzy odbędą się w dniu 28.02.2022 r.

Ponadto, z uwagi na ogłoszoną zmianę ceny zimnej wody od dnia 01.05.2022r., dostarczanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zostaną również dokonane dodatkowe odczyty wodomierzy na dzień 30.04.2022 r.