Informacja o wyborze ofert

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wykonanie robót termomodernizacyjnych w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w celu poprawienia jego efektywności energetycznej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17.

Informacja o wyborze ofert

Zapytanie ofertowe nr ZO/0012/3/12/2018-TB z dnia 19.12.2018r. (brak ofert) -

Nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wyborze ofert

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wykonanie robót termomodernizacyjnych w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w celu poprawienia jego efektywności energetycznej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17.

 

Informacja o wyborze ofert

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wykonanie robót termomodernizacyjnych w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w celu poprawienia jego efektywności energetycznej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17.

Informacja o wyborze ofert

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na „Pełnienie nadzoru inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w celu poprawienia jego efektywności energetycznej”, dla której został złożony wniosek o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17”.