Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI :

    Lidia Adutis       Prezes Zarządu
    Paweł Puk     Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
           

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI na 3-letnią kadencję 2023-2026 :

L.p.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Boroń Hanna

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZMHiU

2.

Gargaś Mirosław

Członek Komisji GZMHiU

3.

Gregorczuk Paweł

Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

4.

Janusz Wiesław

Sekretarz Komisji GZMHiU

5.

Rabiej Zbigniew

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

6.

Rogalski Zbigniew

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

7.

Rudewicz Władysława

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

8.

Rygiel Grażyna

Członek Komisji Rewizyjnej

9.

Walczak Bożena

Członek Komisji GZMHiU

10.

Zejler Andrzej

Przewodniczący Komisji GZMHiU

11.

 Żabicki Piotr Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMHiU