Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI :

    Stanisław Madej     Prezes Zarządu
    Krzysztof Wielgosiński     Z-ca Prezesa ds.Techniczno-Eksploatacyjnych
    Lidia Adutis       Z-ca Prezesa ds. Finansowych - Główny Księgowy

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI na 3-letnią kadencję 2023-2026 :

L.p.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Boroń Hanna

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz Komisji GZMHiU

2.

Gargaś Mirosław

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3.

Gregorczuk Paweł

Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMHiU

4.

Janusz Wiesław

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

5.

Rabiej Zbigniew

Członek Komisji Rewizyjnej

6.

Rogalski Zbigniew

Członek Komisji GZMHiU

7.

Rudewicz Władysława

Przewodniczący Komisji GZMHiU

8.

Rygiel Grażyna

Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

9.

Walczak Bożena

Członek Komisji GZMHiU

10.

Zejler Andrzej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

11.

 Żabicki Piotr

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej