Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI :

    Stanisław Madej     Prezes Zarządu
    Krzysztof Wielgosiński     Z-ca Prezesa ds.Techniczno-Eksploatacyjnych
    Lidia Adutis       Z-ca Prezesa ds. Finansowych - Główny Księgowy

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI na 3-letnią kadencję 2019-2022 :

L.p.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Boroń Hanna

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz Komisji GZMHiU

2.

Czeszejko-Sochacka Ewa

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3.

Dybek Elżbieta

Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMHiU

4.

Janusz Wiesław

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

5.

Jarząbek-Dolecka Elżbieta

Członek Komisji Rewizyjnej

6.

Rogalski Zbigniew

Członek Komisji GZMHiU

7.

Walczak Adam

Przewodniczący Komisji GZMHiU

8.

Załęska Grażyna

Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

9.

Zejler Andrzej

Członek Komisji GZMHiU

10.

Żabicki Piotr

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

11.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej