/*

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM nr 1/04/2024-TSB/S

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM nr 1/04/2024-TSB/S  na

„Wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych SM „Piekary” w Legnicy przy ulicach: Gojawiczyńskiej 5-7, Hubalczyków 2-4-6, Armii Krajowej 2, Worcella 4-6, Worcella 8”.

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”  ul. Bieszczadzka 1a; 59-220 Legnica

II. Przedmiot zamówienia:

„Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych SM „Piekary” w Legnicy przy ulicach: Gojawiczyńskiej 5-7, Hubalczyków 2-4-6, Armii Krajowej 2, Worcella 4-6, Worcella 8”

III. Rozstrzygnięcie przetargu:

Wybrano ofertę firmy Daterm Sp. z o. o. ul. Reja 15/8; 65-076 Zielona Góra.

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 01/04/2024-TB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 01/04/2024-TB na:

„Modernizację dźwigu osobowo-towarowego zamontowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. P. Gojawiczyńskiej 3 w Legnicy oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych w/w dźwigu w okresie gwarancyjnym„.

Termin realizacji zamówienia - od 01.07.2024r. do 26.08.2024r.

Termin składania ofert upływa - 06.05.2024r. o godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi -  07.05.2024r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ):

 1. Załącznik nr 1 - Instrukcja dla oferentów (pdf),
 2. Załącznik nr 2 - Zakres robót modernizacyjnych (pdf),
 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy (pdf),
 4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy (pdf) ,
 5. Załącznik nr 5 - Formularz oferty  (Word),
 6. Załącznik nr 6 - Wykaz robót (Word),
 7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie (pdf),
 8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie (pdf),
 9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie (pdf).

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 1/04/2024-TSB/S

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy z siedzibą przy ulicy Bieszczadzkiej 1a

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 1/04/2024-TSB/S  na

„Wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych SM „Piekary” w Legnicy przy ulicach: Gojawiczyńskiej 5-7, Hubalczyków 2-4-6, Armii Krajowej 2, Worcella 4-6, Worcella 8”. 

Termin realizacji zamówienia do 30 września 2024 r.

Miejsce składania ofert – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” ul. Bieszczadzka 1A,
59-220 Legnica –
 Punkt Obsługi Klienta Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1a w Legnicy lub za pośrednictwem poczty  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa – dnia 29.04.2024 r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 30.04.2024 r. o godz. 1000  bez udziału oferentów.

Termin związania ofertą 14 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w załącznikach, które są do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Specyfikacja warunków zamówienia – plik (pdf)
 2. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku V-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 3. Schematy pionu kuchennego w budynku V-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 4. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku VII-mio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 5. Schematy pionu kuchennego w budynku VII-mio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 6. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku IX-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 7. Schematy pionu kuchennego w budynku IX-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 8. Zmiany wprowadzone do specyfikacji warunków zamówienia – plik (pdf)
 9. Zapytania do przetargu (pdf)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ W ZAKRESIE KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ I PIĘCIOLETNIEJ GARAŻY

Przetarg nieograniczony ofertowy nr 10/07/2023-TB z dnia 27.07.2023r.

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy

ul. Bieszczadzka 1A

59-220 Legnica

II. Przedmiot zamówienia:

„Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej stanu technicznego 285 garaży zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 i pkt. 1 i 2  Prawa budowlanego z 07.07.1994r. – Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 (za wyjątkiem kontroli, o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ppkt. c) w/w ustawy)”

III. Rozstrzygnięcie przetargu:

Wybrano ofertę firmy: „Elnet Serwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, kod 59-220 przy ul. Kilińskiego 2.

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NR 10/07/2023-TB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej 1a, 59-220 Legnica ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NR 10/07/2023-TB na

 „Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej stanu technicznego 285 garaży zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 i pkt. 1 i 2  Prawa budowlanego z 07.07.1994r. – Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 (za wyjątkiem kontroli, o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ppkt. c) w/w ustawy)”

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w „Specyfikacji Warunków Zamówienia”.

Wadium w wysokości 3 000 zł należy wnieść na konto SM „Piekary” w Banku Pocztowym S.A. POK w Legnicy nr 46 1320 1999 2293 9898 2000 0216 do dnia 07.08.2023r.

Termin składania ofert upływa 10.08.2023r. do godz. 1400.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Kontrola okresowa – roczna i pięcioletnia” należy złożyć w siedzibie zamawiającego „Punkt Obsługi Klienta”  ul. Bieszczadzka 1a, 59-220 Legnica lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi 11.08.2023r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego - sala nr 23.

Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Szczegółowych informacji udziela się telefonicznie nr tel. 76-855-07-61 wew. 120 oraz mailowo adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

Załączniki (pliki) do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ):

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2 - Instrukcja dla oferentów wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3 – Projekt  umowy  wraz z załącznikami (pdf)