/*

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 01/01/2023-TB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 01/01/2023-TB na:

„Docieplenie budynku mieszkalno-usługowego z przebudową strefy wejścia i schodów oraz tarasów przed lokalami usługowymi i budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami  towarzyszącymi” w Legnicy przy ul. Kazimierza Wierzyńskiego 20 – Zadanie nr 1 i ul. Kazimierza Wierzyńskiego 22 – Zadanie nr 2.

Termin realizacji zamówienia - od 01.03.2023r. do 27.12.2024r.

Termin składania ofert upływa - 30.01.2023r. o godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi - 31.01.2023r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1A, 59-220 Legnica. 

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ)  wraz z załącznikami:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2 - Instrukcja dla oferentów wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy i karty gwarancyjnej (pdf),
 4. Załącznik nr 4 - Projekt budowlany (Zadanie nr 1 i 2) (pdf),
 5. Załącznik nr 5 - Kosztorysy ślepe - przedmiary robót (Zadanie nr 1 i 2) (Excel).

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 1/08/2022-TE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 1/08/2022-TE na:

Wykonywanie usługi na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Piekary” w Legnicyw zakresie odbioru odpadów i porządkowania obszarów przy zasiekach śmietnikowych  wraz z ich zagospodarowaniem.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy posiadają stosowne zezwolenia na świadczenie powyższych usług , w tym posiadają wpis do rejestru podmiotów zarejestrowanych w BDO.       

Termin składania ofert upływa - 23.08.2022 r. o godz. 1300

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną  „ Odbiór odpadów na terenie SM Piekary’’ należy złożyć w siedzibie zamawiającego Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary, „ Punkt Obsługi Klienta ’’, ul. Bieszczadzka 1a, 59-220 Legnica lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 24.08.2022r. o godz. 12°° w siedzibie Zamawiającego,

 1. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Szczegółowych informacji udziela się telefonicznie pod nr 609-527-880 lub 76-855-04-44 oraz mailowo e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego -wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 -  Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 4/08/2022-TE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 4/08/2022-TE na:

Remont odcinka drogi na zespole garaży przy ul. Jastruna w Legnicy.

Zadanie 1 – Remont podjazdów do garaży.

Zadanie 2 – Remont nawierzchni pasa drogowego.

Terminy realizacji zamówienia:

Zadanie 1 -- do dnia 15.10.2022 r.

Zadanie 2 -- do dnia 15.10.2022 r.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Remont zespołu garaży” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, ”Punkt Obsługi Klienta” , Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary, ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.                   

Termin składania ofert upływa - 23.08.2022  r. o godz. 1400

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 24.08.2022 r. o godz. 11°° w siedzibie Zamawiającego,

 1. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia" (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Wadium w wysokości 6 400 zł. należy wnieść na konto SM „Piekary” w Banku Pocztowym S.A. POK w Legnicy

 Nr  46 1320 1999 2293 9898 2000 0216. do dnia 22.08.2022r. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego -wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3 – Warunki Techniczne dla Zadań 1-2 (Word),
 4. Załącznik nr 3.1.1. – Zakres robót (pdf) Zadanie 1 – Obmiar
 5. Załącznik nr 3.1.2. – Zakres robót (jpg) Zadanie 1 – Szkic
 6. Załącznik nr 3.1.3. – Zakres robót (pdf) Zadanie 2 – Obmiar
 7. Załącznik nr 3.1.4. – Zakres robót (jpg) Zadanie 2 – Szkic
 8. Załącznik nr 4 –  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 9. Załącznik nr 4.1 – Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty - Przetarg nieograniczony ofertowy nr 6/07/2022-TB