Działanie 3.5 Wysokosprawna Kogeneracja - Konkurs Horyzontalny