/*

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

1

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

2

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20

3

ul. Bieszczadzka 1 lok. użytkowy nr 3a

38,70

4

ul. Gałczyńskiego 45 lok. użytkowy nr 2

89,70

5

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 7

59,20

6

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 12

12,80

7

ul. Karkonoska 60a

44,20

8

ul. Karkonoska 62a

7,90

9

ul. Pomorska 58 lok. użytkowy nr 3 XI piętrze

12,10

10

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2

74,70

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.