/*

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A posiada do oddania w najem lokale użytkowe w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

1

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

2

ul. Bieszczadzka 1 lok. użytkowy nr 6 na XI piętrze

40,90

3

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20

4

ul. Gałczyńskiego 45 lok. użytkowy nr 2

89,70

5

ul. Gałczyńskiego 45 lok. użytkowy nr 3

37,60

6

ul. Izerska 38 lok. użytkowy nr 3

48,80

7

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 5

36,00

8

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 7

59,20

9

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 2

35,40

10

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 4

39,10

11

ul. Pomorska 58 pom. gosp. na XI piętrze

58,10

12

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 4

113,40

13

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2

74,70

14

ul. G. Zapolskiej 11 lok. użytkowy nr 4

78,30

15

ul. Gojawiczyńskiej 7 - pomieszczenie na bankomat

4,40

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.