Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

1

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

2

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20

3

ul. G. Zapolskiej 11 lok. użytkowy nr 4 - piwnica

78,30

4

ul. Karkonoska 62a

7,90

5

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2

74,70

6

ul. Pomorska 58 lok. użytkowy nr 3 XI piętrze

12,10

7

ul. Szaniawskiego 7 (5D) lok. użytkowy nr 4

113,40

8

ul. P. Gojawiczyńskiej 3 lok. użytkowy nr 9

49,70

9

ul. Wierzyńskiego 20 lok. użytkowy nr 1

128,00

10

ul. P. Gojawiczyńskiej 1 lok. użytkowy nr 5

39,00

11

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 5

36,00

12

ul. P. Warmińska 36 lok. użytkowy nr 2a

9,20

13

ul. P. Gojawiczyńskiej 5 lok. użytkowy nr 10

48,90

14

ul. Gałczyńskiego 11 lok. użytkowy nr 2

7,60

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.