Zakończenie sezonu grzewczego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, informuje, że od dnia 13.05.2024r. zostanie wyłączone ogrzewanie w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Sezon grzewczy 2023/2024 rozpoczął się 16.10.2023r. i trwał 210 dni W porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym był on o 8 dni krótszy.

Zarząd SM „Piekary”

Zmiany w regulaminie rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej w SM „Piekary”

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary"

SM PIEKARY ZATRUDNI PRACOWNIKA DZIAŁU ROZLICZEŃ CZYNSZÓW I WINDYKACJI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIEKARY” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK DZIAŁU ROZLICZEŃ CZYNSZÓW I WINDYKACJI

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie kartotek lokali w administrowanych zasobach,
 • rozliczanie lokali mieszkalnych i garaży z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • rozliczanie opłat za media: w zakresie wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej części wspólnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązek należytego wyliczenia i rozliczenia zgodnie z przyjętą metodą,
 • uzgadnianie sald z lokatorami,
 • sporządzanie wydruków, sprawozdań i analiz,
 • analiza kartotek finansowych lokatorów,
 • przygotowywanie comiesięcznych zestawień dokumentów,
 • wprowadzanie dokumentów księgowych do programu,
 • udzielanie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień mieszkańcom wnoszącym uwagi dotyczące księgowań i rozliczeń, również na piśmie,
 • korespondencja z mieszkańcami
 • współpraca z pozostałymi działami Spółdzielni,
 • kontrola należności i zobowiązań czynszowych.

Nasze wymagania:

 • średnie lub wyższe wykształcenie o kierunku ekonomicznym (rachunkowość, finanse),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • wiedza z zakresu obsługi finansowej nieruchomości mieszkalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) oraz obsługa poczty elektronicznej,

Aplikacje  prosimy składać na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście  w sekretariacie Spółdzielni.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIEKARY” z siedzibą w Legnicy, ul. Bieszczadzka 1a, 59-220 Legnica. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez odrębnej zgody Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.

Zmiana stawek opłat eksploatacyjnych