Awaria wymiennika c.w.u - Pomorska 58

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. informuje, że w związku z awarią wymiennika c.w.u w dniu 01.12.2021 od godziny 14.00 została odcięta dostawa ciepła na cele podgrzania ciepłej wody użytkowej do budynku przy ulicy Pomorskiej 58.

Przerwa w dostawie ciepłej wody potrwa do 7 grudnia 2021r. W tym dniu przywrócimy dostawę c.w.u. Powyższy termin podyktowany jest oczekiwaniem na dostawę zamiennego wymiennika i koniecznością wykonania niezbędnych przeróbek na węźle cieplnym.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

Dogrzewanie mieszkań kuchenkami gazowymi - zagrożenia

W związku ze wzmożonym, w okresie jesienno-zimowym występowaniem zagrożeń związanych z nieprawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń grzewczych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy prosi Lokatorów o niedogrzewanie mieszkań kuchenkami gazowymi, oraz niezakrywanie kratek wentylacyjnych. Zabrania się korzystania do ogrzewania mieszkań z wszelkiego rodzaju urządzeń spalających gaz płynny z butli gazowych.

Niewłaściwe korzystanie z urządzeń i instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach zatruć, pożarów i wybuchów będących zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

Informacja dotycząca rozliczenia kosztów ogrzewania za okres 2020/2021

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2021/2022

Od dnia 24.09.2021r. nowa taryfa dla ciepła