Rządowa Tarcza Energetyczna

Od 01.05.2023 zmiana opłat za wodę

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy zawiadamia, iż na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (decyzja nr WR.RZT.70.6.2021 z dnia 02.04.2021r.)

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Legnicy zmienia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Legnica.

W związku z powyższym z dniem 01 maja 2023 r. stawki opłat wynosić będą

  1. za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków – 12,58 zł / m3
  2. opłata za ciepłą wodę (woda zimna + podgrzanie) – 50,58 zł / m3
  3. opłata abonamentowa za wodomierz główny  – 0,26 zł / m-c

Informujemy, że wysokość opłat nie jest zależna od Spółdzielni.

Zawiadomienie

Zmiana w godzinach obsługi kasy

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy informuje, że zostanie wystosowany wniosek do Urzędu Miasta Legnicy, Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (klon jesionolisty – 1szt.) - działka nr. 1199/4 przy ul. Śląskiej 4-5 stanowiącej mienie spółdzielni.

Powyższy wniosek wynika, iż wypiętrzenie bryły korzeniowej drzewa powoduje uszkodzenia mienia, oraz  przy obecnych anomaliach pogodowych stwarza zagrożenie obalenia się na pobliskie budynki,

Ewentualne  uwagi w  sprawie prosimy kierować do dnia 06-04-2023r. na piśmie do Zarządu Spółdzielni.

Zarząd SM „Piekary”