Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz.1300 do 17 00 / na IV kwartał 2022 roku:

  • 11 października 2022 r.  – Grażyna Załęska, Wiesław Janusz;
  • 8 listopada 2022 r.  – Ewa Czeszejko-Sochacka, Andrzej Zejler;
  • 13 grudnia 2022 r.  – Piotr Żabicki, Zbigniew Rogalski.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 września 2022 r.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023

Zawiadomienie o głosowaniu na piśmie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY" w Legnicy

Informacja w sprawie dostępu do usługi „ista connect”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy informuje, że usługa „ista connect” umożliwiająca zdalne monitorowanie zużycia wody i ciepła w lokalu jest tymczasowo niedostępna, z uwagi na przeprowadzony w ostatnim okresie atak cybernetyczny, którego celem były systemy informatyczne grupy „ista”.

Jak nas poinformował Zarząd „ista” Polska ze względów bezpieczeństwa usługi zostały czasowo wyłączone, natomiast zespoły IT grupy „ista” pracują 24 godziny na dobę, aby jak najszybciej przywrócić pełny dostęp do tej usługi. 

Wszelkie informacje o terminie przywrócenia dostępu do systemów informatycznych, w tym do usługi „ista connect” można uzyskać na stronach internetowych firmy „ista”:

https://www.ista.com/pl/

https://www.ista.com/corporate/

Kolejna zmiana wysokości taryfy dla ciepła.