Zmiana w godzinach obsługi kasy

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy informuje, że zostanie wystosowany wniosek do Urzędu Miasta Legnicy, Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (klon jesionolisty – 1szt.) - działka nr. 1199/4 przy ul. Śląskiej 4-5 stanowiącej mienie spółdzielni.

Powyższy wniosek wynika, iż wypiętrzenie bryły korzeniowej drzewa powoduje uszkodzenia mienia, oraz  przy obecnych anomaliach pogodowych stwarza zagrożenie obalenia się na pobliskie budynki,

Ewentualne  uwagi w  sprawie prosimy kierować do dnia 06-04-2023r. na piśmie do Zarządu Spółdzielni.

Zarząd SM „Piekary”

Informacja w sprawie dostępu do usługi „ista connect”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy informuje, że usługa „ista connect” umożliwiająca zdalne monitorowanie zużycia wody i ciepła w lokalu jest tymczasowo niedostępna, z uwagi na przeprowadzony w ostatnim okresie atak cybernetyczny, którego celem były systemy informatyczne grupy „ista”.

Jak nas poinformował Zarząd „ista” Polska ze względów bezpieczeństwa usługi zostały czasowo wyłączone, natomiast zespoły IT grupy „ista” pracują 24 godziny na dobę, aby jak najszybciej przywrócić pełny dostęp do tej usługi. 

Wszelkie informacje o terminie przywrócenia dostępu do systemów informatycznych, w tym do usługi „ista connect” można uzyskać na stronach internetowych firmy „ista”:

https://www.ista.com/pl/

https://www.ista.com/corporate/

Zawiadomienie o głosowaniu na piśmie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY" w Legnicy

Kolejna zmiana wysokości taryfy dla ciepła.