Dogrzewanie mieszkań kuchenkami gazowymi - zagrożenia

W związku ze wzmożonym, w okresie jesienno-zimowym występowaniem zagrożeń związanych z nieprawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń grzewczych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy prosi Lokatorów o niedogrzewanie mieszkań kuchenkami gazowymi, oraz niezakrywanie kratek wentylacyjnych. Zabrania się korzystania do ogrzewania mieszkań z wszelkiego rodzaju urządzeń spalających gaz płynny z butli gazowych.

Niewłaściwe korzystanie z urządzeń i instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach zatruć, pożarów i wybuchów będących zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

Informacja dotycząca rozliczenia kosztów ogrzewania za okres 2020/2021

Szukasz pracy ?

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIEKARY"

ZATRUDNI :

PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO:

ŚLUSARZ-SPAWACZ

Z UPRAWNIENIAMI :SPAWALNICZE ELEKTRYCZNE I GAZOWE

oraz

SPRZĄTACZKA POSESJI

Informacje można uzyskać telefonicznie :

76 855-07-61 wew. 105 (kadry) lub 301 (kierownik DZ.T.OZ)

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30.11.2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwałą Nr 6/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary' w Legnicy z dnia 09 grudnia 2020r. z dniem 01.01.2021 r. ulega zmianie stawka opłaty eksploatacyjnej :

- Podatek od nieruchomości z 0,12 zł na 0,13 zł za m2 p.u.

Zmiana częstotliwości nadawania programów TV