Płać kartą visa

Ważne !!!

SZANOWNI LOKATORZY !!!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którym nasze służby mogłyby  kontaktować się  w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (awaria sieci wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu, ulatnianie się gazu itp.) W/w informacje prosimy przekazać do siedziby SM „Piekary” ul.Bieszczadzka 1a w Legnicy pok. Nr 4 Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 76 855-07-61 wew. 104  w dowolnej formie.  Prosimy również pamiętać o aktualizowaniu tych danych.

Grzejniki w łazienkach – jak są rozliczane koszty ogrzewania łazienek

W naszych zasobach spółdzielczych od momentu wprowadzenia rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów, na grzejnikach łazienkowych ich nie zamontowano. Chciano w ten sposób przeciwdziałać zjawisku nadmiernego zawilgacania tych pomieszczeń w związku z nieracjonalnym oszczędzaniem ciepła przez lokatorów. Sprzyjające warunki cieplno-wilgotnościowe, brak nasłonecznienia w łazienkach prowadziłyby nieuchronnie do zagrzybienia ścian i sufitów. Ponadto spora część zasobów nie ma zainstalowanych typowych grzejników a jedynie rury o większej średnicy tzw. piony świecowe”. Na takich „grzejnikach” nie ma możliwości montażu podzielników kosztów.

Na dzień dzisiejszy znaczna większość lokatorów traktuje nieopomiarowany grzejnik 
w łazience jako źródło ogrzewania całego mieszkania przy jednoczesnym bardzo znacznym ograniczeniu poboru ciepła przez grzejniki wyposażone w podzielniki kosztów. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji grzejników w mieszkaniach stwierdzono, że znaczna ilość lokatorów dokonała wymiany grzejników na inne o większej mocy grzewczej niż ta, którą przewiduje dokumentacja techniczna budynku. Tym, samym umożliwia im to ogrzewanie nie tylko łazienki ale i pozostałych pomieszczeń. Po dokonaniu analizy ostatnich rozliczeń kosztów ogrzewania w poszczególnych nieruchomościach, w zakresie odczytanych ilości jednostek na podzielnikach kosztów oraz zużytej ilości ciepła wyrażonej w GJ odczytanych na liczniku ciepła 
w węźle cieplnym stwierdzono, że ilość jednostek odczytanych na podzielnikach ciepła gwałtownie spada a ilość ciepła odczytana na liczniku ciepła w węźle cieplnym utrzymuje się na stałym poziomie. Praktyka rozliczeniowa pokazuje, że jest dużo lokali, w których podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach i kuchni wykazują zużycie trzech, czterech jednostek dla podzielników wyparkowych, czyli ilość która samoistnie odparuje przy grzejniku zakręconym przez cały okres grzewczy oraz kilkadziesiąt jednostek dla podzielników elektronicznych. Lokale są więc ogrzewane w większości grzejnikami w łazience oraz gazem z kuchenek gazowych (w budynkach, w których gaz rozliczany jest z gazomierza zbiorczego).  Sytuacja ta powoduje, że poszczególnych nieruchomościach powstają bardzo duże dysproporcje w rozliczeniach indywidualnych kosztów pomiędzy poszczególnymi lokalami. W takiej sytuacji występują wysokie dopłaty u osób, które racjonalnie korzystają z ciepła ponieważ podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach i kuchni wykazują znacznie wyższe zużycie niż, u tych którzy korzystają tylko z ciepła grzejników łazienkowych i gazu z kuchenek gazowych.

Usługi

Pogotowie techniczne SM ,,Piekary ” oprócz wykonywania prac remontowo –konserwacyjnych prowadzonych na osiedlu, wykonuje drobne odpłatne zlecenia dla mieszkańców w zakresie:

PRACE HYDRAULICZNE

 • regulacja zaworów w spłuczkach, wymiana uszczelek, montaż kompaktów
 • wymiana baterii wannowych , umywalkowych , zlewozmywakowych
 • wymian wężyków, syfonów do umywalek , zlewozmywaków
 • wymiana zaworów do spłuczki, pralki
 • wymiana uszkodzonych mechanicznie głowic termostatycznych przy grzejnikach w mieszkaniach
 • uszczelnianie instalacji gazowej, sprawdzenie szczelności, wymiana instalacji gazowej
 • wymiana lub uszczelnianie instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu
 • czyszczenie i przetykanie instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu

PRACE ELEKTRYCZNE

 • naprawy wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniach i piwnicach przynależnych do lokatora
 • wymiana gniazd, wyłączników, przewodów elektrycznych zabezpieczeń tablicowych

PRACE ŚLUSARSKIE–STOLARSKIE

 • wykonywanie drobnych prac ślusarsko-stolarskich
 • naprawy skrzynek pocztowych, wymiany zamków

Wszelkie zlecenia usług wykonywane są po uzgodnieniu terminu i wcześniejszym uiszczeniu zaliczki na wykonaną usługę w kasie SM ,, Piekary” przy ulicy Bieszczadzkiej 1a. Bliższych informacji można uzyskać dzwoniąc na Pogotowie Techniczne ulica Sudecka 1 pod numer telefonu 76/8550404 lub 76/8550761 wew.305

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM NA SAMOCHODZIE MERCEDES ATEGO

 • wysokość podnoszenia 20 metrów
 • ciężar kosza 200 kg
 • cena za 1 godzinę pracy wynosi 70zł. netto
 • dojazd do 5 km w cenie roboczogodziny
 • dojazd do 20 km 50 zł. Netto
 • informacje można uzyskać pod numerem telefonu :603802683 lub 76/8550761 wew.301,302,304.

USŁUGI REKLAMOWE

 • reklama w biuletynie "PROSTO Z PIEKARNIKA".
 • reklama na tablicach ogłoszeniowych na klatkach w budynkach
 • dystrybucja ulotek do skrzynek pocztowych
 • Spółdzielnia posiada do wynajęcia na przenośnych tablicach reklamowych o wymiarach 1x1,4 m
 • bliższe informacje można uzyskać telefonicznie: 76 8550761 wew. 206

Prośba Akademii Medycznej

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski.Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i prześlijcie ten e-mail dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

Więcej artykułów…