Opłaty bez prowizji

Godziny otwarcia kasy:

  • poniedziałek : 7.30-15.00
  • wtorek : 7.30-17.00
  • środa : 7.30-15.00
  • czwartek : 7.30-15.00
  • piątek : 7.30-13.00

UWAGA!

  • Opłaty należy uiszczać do końca każdego miesiąca.
  • Z opłat wnoszonych do Spółdzielni nie można samowolnie potrącać swoich należności.
  • Od nie wpłaconych w terminie należności pobierane są odsetki w ustawowej wysokości zgodnie z § 85 ust. 3 Statutu SM „Piekary”.
  • Na pierwszej stronie odcinka - dowodu wpłaty obowiązkowo należy wpisać kod komputerowy. (dotyczy starych książeczek)
  • Dowody wpłat bez kodu komputerowego nie będą przyjmowane. (dotyczy starych książeczek)

UWAGA WAŻNE !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” przestrzega przed powierzaniem swoich pieniędzy firmom, oferującym usługi pośrednictwa w regulowaniu comiesięcznych płatności z tytułu   opłat eksploatacyjnych, zużycia wody, spłaty kredytu i garaży