/*

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY ZO/0002/12/04/2023-TE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY
ZO/0002/12/04/2023-TE na:

Koszenie terenów zielonych  administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Piekary” w Legnicy

  • Termin składania ofert upływa - dnia 26.04.2023 r. o godz. 13 00
  • Otwarcie ofert nastąpi - dnia 27.04.2023r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółdzielni: 
  1. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.
  • Termin związania ofertą 21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.
  • Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w ZAPYTANIU OFERTOWYM wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.
  • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego - wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.
    Załączniki (pliki) do pobrania:

Załączniki :

- Zapytanie ofertowe

- zał. Nr  1.  Formularz ofertowy

- zał. Nr  2. Umowa na świadczenie usług

- zał. Nr  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- zał. Nr  4. Oświadczenie dotyczące samodzielności realizacji zamówienia

- zał. Nr  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

- zał. Nr  5.1 Klauzula informacyjna RODO

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY ZO/0001/31/03/2023-TE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" ogłasza 

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY ZO/0001/31/03/2023-TE na:

Świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i dezodoryzacji w nieruchomościach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Piekary" w Legnicy

Termin składania ofert upływa - dnia 14.04.2023r. o godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 18.04.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni: ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

 

Załączniki: