Kontakt

Adres pocztowy :

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary"

59-220 - Legnica

ul. Bieszczadzka 1a

 

Telefon :

Centrala : 76 855 07 61

Fax : 76 855 05 85 

 

Poczta elektroniczna :

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biura Spółdzielni pracują :

Budynek Zarządu ul. Bieszczadzka 1a

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00
 • wtorek od 7.00 do 17.00 
 • piątek od 7.00 do 13.00

Kasa Spółdzielni ul. Bieszczadzka 1a czynna :

 • poniedziałek, środa, czwartek od 9.00 do 14.00
 • wtorek od 11.30 do 16.30 
 • piątek od 8.00 do 13.00

Punkt Obsługi Klienta ul. Bieszczadzka 1a czynny :

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00
 • wtorek od 7.30 do 17.00 
 • piątek od 7.30 do 13.00
 • Przerwa: codziennie od 11.00 do 11.20

Dział Eksploatacji ul. Pomorska 17

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00
 • wtorek od 7.00 do 17.00 
 • piątek od 7.00 do 13.00

Administratorzy: ul Pomorska 17, ul. Gojawiczyńskiej 7

 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 6.00 do 14.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni ul. Sudecka 1a, tel 76 855 04 04 dyżuruje :

 • od poniedziałku do piątku od 7.00 do 22.00
 • w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 20.00
 • dyżur nocny od 22.00 do 7.00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary"

 • przyjmuje interesantów w siedzibie Zarządu ul. Bieszczadzka 1a w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.00

Przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółdzielni

 • pełni dyżur w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów w drugi wtorek każdego miesiąca w godzinach od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu SM "Piekary przy ul. Bieszczadzkiej 1a - pok. 23 (świetlica)

Inspektor Ochrony Danych 

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółdzielczy Dom Kultury "Atrium" ul. Pomorska 19 tel. 76 856 11 61

 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek placówka czynna w godzinach od 8.00 do 21.00
 • biuro od 8.00 do 16.00

Co i gdzie załatwić?  

 Działy

 Nr telefonu

 Adres

 Czym się zajmuje:

 Sekretariat

 centrala:

 76 855-07-61

 ul. Bieszczadzka 1a

 • przyjmowanie i wysyłka korespondencji,
 • łączenie rozmów telefonicznych,

 Sekcja   Członkowsko-   Mieszkaniowa

 wew. 104

 ul. Bieszczadzka 1a

 • załatwianie spraw związanych z nabyciem spółdzielczych
  i własnościowych praw do lokali, z przyjęciem na członka spółdzielni, z przyznaniem praw do mieszkania lokatorskiego po rozwodzie, zgonie lub ustaniem prawa do lokalu,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu,
 • zgłaszanie zmiany nazwiska,
 • potwierdzanie wniosków o dodatki mieszkaniowe,
 • składanie deklaracji rozliczenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • sprawy związane z przeniesieniem w odrębną własność spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

Dział Finansowo-Księgowy 

(Sekcja Wkładów   Mieszkaniowych i   Kredytów)

 wew. 114

 ul. Bieszczadzka 1a

 • spłaty kredytów, ewidencja wkładów mieszkaniowych,
 • sprawy związane z przeniesieniem w odrębną własność spółdzielczego lokatorskiego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • przetargi na mieszkania,

 Dział Specjalistów   Branżowych

 

 

 Rozliczanie kosztów   c.o.

 wew.118

 

 ul. Bieszczadzka 1a

 

 • rozliczenia kosztów ciepła,
 • nadzór nad:

̶  odczytami podzielników kosztów ciepła,

̶  montażem ampułek w podzielnikach kosztów ciepła,

̶  montażem plomb hologramowych na podzielnikach kosztów ciepła,

̶  montażem plomb zatrzaskowych na grzejnikach,

̶  montażem podzielników kosztów,

 Specjalista

 ds. sanitarnych

 wew.119

 ul. Bieszczadzka 1a

 • planowanie, prowadzenie i nadzór robót w zakresie sieci i instalacji wod.-kan, gaz i c.o. zlecanymi firmom zewnętrznym,
 • wydawanie zgody i warunków technicznych wymiany grzejników,
 • nadzór nad wymianą poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 • nadzór nad remontem części wspólnych instalacji centralnego ogrzewania,
 • nadzór nad kontrolą okresową instalacji gazowej,

 Specjalista

 ds. budowlanych

 wew.120, 117

 

 ul. Bieszczadzka 1a

 • planowanie, prowadzenie i nadzór nad robotami budowlanymi zlecanymi na zewnątrz w formie przetargowej,
 • nadzór na robotami związanymi z: ociepleniem budynków, remontem kapitalnym dachów, remontem klatek schodowych, remontem kominów wentylacyjnych, dociepleniem stropodachów,
 • załatwianie formalności związanych z uzyskaniem decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na budowę oraz w związku z zakończeniem inwestycji,
 • wydawanie zgody i warunków technicznych dotyczących remontów mieszkań i lokali użytkowych,
 • nadzór nad kontrolą okresową kominów wentylacyjnych,

 

 Specjalista

 ds. elektrycznych

 wew.122

 

 ul. Bieszczadzka 1a

 • planowanie, prowadzenie i nadzór nad robotami elektrycznymi zlecanymi firmom zewnętrznym,
 • wydawanie zgody i warunków technicznych dotyczących wymiany instalacji elektrycznej, warunków zwiększenia mocy przyłączeniowej do lokalu mieszkalnego,
 • wydawanie zgody z warunkami na montaż klimatyzatorów, anten satelitarnych,
 • nadzór nad kontrolą okresową pomiarów z zakresu ochrony p.porażeniowej, instalacji odgromowej,
 • nadzór nad remontami i konserwacją urządzeń dźwigowych, urządzeń domofonowych i AIZ (antenowe instalacje zbiorcze),

 Dział Rozliczeń   Czynszów i   Windykacji

 

 wew. 124, 131, 132

 ul. Bieszczadzka 1a

 • sprawy zadłużeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne

 wew. 126

 ul. Bieszczadzka 1a

 • naliczenia i ewidencja należności za użytkowanie garaży, sprawy zadłużeń z tytułu opłat za garaże

 wew. 125 i 126

 ul. Bieszczadzka 1a

 

 • naliczenia i ewidencja opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, uzgadnianie sald,
 • potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • zaświadczenia do sprzedaży lub zamiany mieszkań,
 • aktywowanie dostępu do kartoteki eBOK,
 • rozliczenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 Stanowisko ds.   Organizacyjno-   Samorządowych

 wew. 133

 ul. Bieszczadzka 1a

 • sprawy organizacyjno-samorządowe,
 • sprawy do Rady Nadzorczej,

 Sekcja   Administracyjno-   Socjalna

 wew. 133, 121

 ul. Bieszczadzka 1a

 • wydruk i sprzedaż książeczek opłat,

 Dział Eksploatacji

 Technicy

 jedn. A-1 i A-2

 wew. 208

 ul. Pomorska 17

 • usterki ogólnobudowlane (przyjmowanie zgłoszeń, zlecanie, odbiory)
 • kontrole okresowe stanu technicznego i planowanie remontów,
 • sprawy związane z likwidacją szkód powstałych w wyniku zalania mieszkań,
 • kwalifikacja wymiany stolarki okiennej i jej rozliczanie,

 Technicy

 jedn. B i C

 wew. 200

 ul. Pomorska 17

 • j.w.

 Administratorzy   jedn. A-1, A-2

 wew. 204

 ul. Pomorska 17

 

 • sprawy czystości i porządku na osiedlu oraz wywozu odpadów komunalnych,
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii i usterek,
 • sprawy związane z dezynfekcją, dezynsekcją, dezodoryzacją i deratyzacją części wspólnych budynków na terenie osiedla,
 • przekazywanie  lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • przejmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych zdawanych do Spółdzielni,

 Administratorzy   jedn. B i C

 76 856-12-67;

 

 76 855-07-61

 wew. 222

 ul. Gojawiczyńskiej 7

 • j.w.

 

 

 Rozliczenia wody

 wew. 203

 ul. Pomorska 17

 

 • uzgadnianie stanów zużycia wody,

 Lokale użytkowe

 wew. 203

 ul. Pomorska 17

 

 • sprawy związane z wynajmem lokali użytkowych (oferty, przetargi, umowy), ewidencja lokali w najmie,
 • przetargi na najem lokali użytkowych,
 • naliczenia i ewidencja należności za najem lokali użytkowych, sprawy zadłużeń z tytułu opłat za lokale użytkowe

 Place zabaw,   tereny zielone

 wew. 207

 ul. Pomorska 17

 

 • eksploatacja placów zabaw, jezdni i chodników wewnątrzosiedlowych
 • pielęgnacja terenów zielonych (wycinka i cięcia techniczne drzew i krzewów, koszenie traw)

 Dział Technicznej   Obsługi Zasobów

 Pogotowie   Techniczne

 76 855-04-04

 (od poniedziałku do   piątku + dni wolne   i święta)

 76 855-07-61

 wew. 305

 (od poniedziałku do   piątku w godz.   7.00 – 22.00)

 ul. Sudecka 1

 • przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii instalacji wod.-kan., c.w., c.o., gazowej, elektrycznej, domofonowej, AIZ i urządzeń dźwigowych,
 • usuwa awarie w zakresie instalacji wod.-kan., c.w., c.o., gazowej, elektrycznej oraz wykonuje prace ślusarsko-stolarskie.

 Grupa Remontowa

tel. 76 855-07-61        wew. 302

 ul. Sudecka 1

 • wykonuje drobne prace remontowe i usługi dla ludności.

  Bezpośrednie numery telefonów do serwisów

 • Pogotowie dźwigowe:  nr tel. 76- 856 – 22 – 35 
 • Serwis domofonowy:   nr tel.  601 – 582 – 494

dotyczy:

Jednostki „A”:

 1. Mazowiecka 1,
 2. Pomorska 56,
 3. Pomorska 58,
 4. Bieszczadzka 1,
 5. Warmińska 36.

Jednostki „B” -  wszystkie adresy

Jednostki „C” -  wszystkie adresy 

 • Serwis domofonowy: nr tel. 509 – 854 – 881

dotyczy: 

Jednostki „A  -   za wyjątkiem   adresów  wymienionych powyżej 

 • Serwis  AIZ  (Antenowe Instalacje Zbiorcze):  nr tel. 600 – 896 – 857