Statut i regulaminy

STATUT :

  • Statut Spółdzielni Tekst jednolity - zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po uwzględnieniu zmian wpisanych do KRS postanowieniem z dnia 03.08.2016r.

REGULAMINY :

  • Regulamin porządku domowego Zatwierdzony uchwałą Nr 119/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy z dnia 23 lutego 2012r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 142/2012 RN z dnia 05 lipca 2012r. oraz Uchwałą 130/2016 z dnia 28.04.2016
  • Regulamin podziału kosztów zakupu ciepła oraz rozliczania kosztów ciepła Regulamin podziału kosztów zakupu ciepła na koszty ogrzewania i koszty podgrzania wody oraz rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania w SM "Piekary" w Legnicy zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Piekary” w Legnicy Nr 42/2014 z dnia 21 czerwca 2014, ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą 65/2014 z dnia 18.12.2014; uchwałą 79/2015 z dnia 18.06.2015 oraz uchwałą 131/2016 z dnia 19.05.2016
  • Regulamin montażu anten Regulamin montażu na zewnątrz lokali anten do odbioru programów RTV nadawanych z nadajników satelitarnych, naziemnych oraz sygnału internetowego SM "Piekary w Legnicy zatwierdzony Uchwałą Nr 202/2009 Rady Nadzorczej SM "Piekary" z dnia 26.02.2009r.
  • Regulamin rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w SM „Piekary” w Legnicy  Regulamin rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej SM Piekary 80/2015 z dnia 27.08.2015.
  • Regulamin funduszu remontowego Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym zatwierdzony uchwałą RN Nr 170/2008 z dnia 13.11.2008 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą RN Nr 108/2016 z dnia 28.01.2016 r. , uchwałą Nr 17/2016 z dnia 16.12.2016 r. oraz uchwałą Nr 22/2017 z dnia 20.04.2017 r.
  • Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na wynajęcie lokali użytkowych, pomieszczeń wspólnych lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wydzierżawienia gruntów stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" zatwierdzony uchwałą 211/2009 Rady Nadzorczej SM Piekary z dnia 23.09.2009
  • Regulamin korzystania z garaży Regulamin korzystania z garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" zatwierdzony uchwałą 292/2010 Rady Nadzorczej SM Piekary z dnia 17.06.2010
  • Regulamin montażu klimatyzatorów Regulamin montażu klimatyzatorów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy zatwierdzony uchwałą 60/2011 Rady Nadzorczej SM Piekary z dnia 31.03.2011
  • Regulamin wymiany stolarki okiennej Regulamin wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „PIEKARY” w Legnicy Zatwierdzony Uchwałą Nr 120/2012 Rady Nadzorczej SM "Piekary" w Legnicy z dnia 23 lutego 2012r. 

INSTRUKCJE :