Przetarg na lokale użytkowe w zasobach SM Piekary

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy przy ul. Bieszczadzkiej 1A ogłasza przetarg nieograniczony – ustny na oddanie w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach SM „Piekary” w Legnicy.

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

Wadium (zł)

1

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

1300

2

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20

350

3

ul. Bieszczadzka 1 lok. użytkowy nr 3a

38,70

600

4

ul. Gałczyńskiego 45 lok. użytkowy nr 2 

89,70

1300

5

ul. Karkonoska 62a

7,90

150

6

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2

74,70

1100

7

ul. Pomorska 58 lok. użytkowy nr 3 XI piętro

12,10

200

8

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 12

12,80

200

9

ul. Wierzyńskiego 20 lok. użytkowy nr 1

128,00

2000

10

ul. Karkonoska 60a

44,20

700

11

ul. Bieszczadzka 1 lok. użytkowy nr 4

26,60

400

12

ul. Bieszczadzka 1 lok. użytkowy nr 5

57,70

900

13

ul. Warmińska 36 lok. użytkowy nr 2a

9,20

200

  • Przetarg odbędzie się dnia 10.05.2021. r. o godz.1000 w Domu Kultury Atrium S.M. „Piekary”  przy ulicy Pomorskiej 19 w Legnicy.
  • Wadium ww. wysokości należy wpłacić do dnia 06.05.2021 r. na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” nr 46132019992293989820000216, w tytule przelewu należy podać adres lokalu użytkowego jw.
  • Uczestnik przetargu winien mieć przy sobie dokumenty potwierdzające jego wiarogodność oraz dowód wpłaty wadium. Osoba wygrywająca przetarg na lokal ma obowiązek wpłacić zabezpieczenie finansowe z tytułu najmu lokalu w wysokości ustalonej w trakcie przetargu w ciągu 7 dni od daty przetargu.
  • W przypadku nie dopełnienia powyższych formalności w podanym wyżej terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do lokalu oraz wpłaconego wadium.
  • Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
  • Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji S M ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 w Legnicy, tel. 76- 855-07-61 wew. 206 lub 203.

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

1

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

2

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20

3

ul. Bieszczadzka 1 lok. użytkowy nr 4

26,60

4

ul. Bieszczadzka 1 lok. użytkowy nr 5

57,70

5

ul. Bieszczadzka 1 lok. użytkowy nr 3a

38,70

6

ul. Gałczyńskiego 45 lok. użytkowy nr 2

89,70

7

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 12

12,80

8

ul. Karkonoska 60a

44,20

9

ul. Karkonoska 62a

7,90

10

ul. Pomorska 58 lok. użytkowy nr 3 XI piętrze

12,10

11

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2

74,70

12

ul. Warmińska 36 lok. użytkowy 2a

9,20

13

ul. Wierzyńskiego 20 lok. użytkowy nr 1

128,00

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.