Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

L.p.

Adres  lokalu /ulica/

Pow. użytkowa

( m2 kw. )

  1.

ul. Karkonoska 58 A

18,3

  2.

ul. Karkonoska 62 A

7,9

  3.

ul. Karkonoska 60 A

44,2

  4.

ul. Izerska 36 lok. nr 5

36,0

  5.   

ul. Izerska 36 lok. nr 12

12,8

  6.

ul. Izerska 36 lok.13

25,7

  7.

ul. G. Zapolskiej 11 lok. nr 1

125,5

  8.

ul. Szaniawskiego 7 lok. nr 6

68,5

  9.

ul. Szaniawskiego 7 (lokal 7) – XI piętro

23,2

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 w Legnicy, i przy ul. Bieszczadzkiej 1 a  pok. 14  tel. 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 114