Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytk. m2

1.

ul. Karkonoska 58 A

18,3

2.

ul. Szaniawskiego 7 lok. nr 7 usytuowany na XI p.

23,2

3.

ul. Gombrowicza 33 lok. nr 1 usytuowany na XI p

84,5


Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.