Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

L.p.

Adres lokalu

Pow. użyt. (m2 kw.)

1.

ul. Karkonoska 58 A

18,30

2. 

ul. Gałczyńskiego 41 (pawilon)

37,60

3. 

ul. Hubalczyków 2

21,40

4. 

ul. Wierzyńskiego 20 lok. nr 3

25,80

5. 

ul. Szaniawskiego 3 lok nr 7

28,00

6. 

ul. Szaniawskiego 7 lok. nr 7 (na XI p.)

23,20

7. 

ul. Gombrowicza 33 lok. nr 1 (na XI p.)

84,50


Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.