Przetarg nieograniczony - ustny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy przy ul. Bieszczadzkiej 1A ogłasza przetarg nieograniczony – ustny na oddanie w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach SM „Piekary” w Legnicy.

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

Wadium (zł)

1.       

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

800

2.       

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20

300

3.       

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 13

25,70

300

4.       

ul. G. Zapolskiej 11 lok. użytkowy nr 4 - piwnica

78,30

500

5.       

ul. Karkonoska 62a

7,90

200

6.       

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2

74,70

500

7.       

ul. Pomorska 58 lok. użytkowy nr 3 XI piętro

12,10

300

8.       

ul. Szaniawskiego 7 (5D) lok. użytkowy nr 4

113,40

1000

9.       

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 17

366,70

1500

10.     

ul. P. Gojawiczyńskiej 3 lok. użytkowy nr 9

49,70

500

11.     

ul. Szaniawskiego 3 lok. użytkowy nr 6

27,60

300

12.     

ul. Wierzyńskiego 20 lok. użytkowy nr 1

128,00

1000

13.     

ul. P. Gojawiczyńskiej 1 lok. użytkowy nr 5

39,00

500

  • Przetarg odbędzie się dnia 09.06.2021. r. o godz.1200 w Domu Kultury Atrium S.M. „Piekary”  przy ulicy Pomorskiej 19 w Legnicy.
  • Wadium ww. wysokości należy wpłacić do dnia 07.06.2021 r. na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” nr 46 1320 1999 2293 9898 2000 0216, w tytule przelewu należy podać adres lokalu użytkowego jw.
  • Uczestnik przetargu winien mieć przy sobie dokumenty potwierdzające jego wiarogodność oraz dowód wpłaty wadium. Osoba wygrywająca przetarg na lokal ma obowiązek wpłacić zabezpieczenie finansowe z tytułu najmu lokalu w wysokości ustalonej w trakcie przetargu w ciągu 7 dni od daty przetargu.
  • W przypadku nie dopełnienia powyższych formalności w podanym wyżej terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do lokalu oraz wpłaconego wadium.
  • Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
  • Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji S M ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 w Legnicy, tel. 76- 855-07-61 wew. 206 lub 203.

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:


Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

1.

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

 2.

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20

3.

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 13

25,70

4.

ul. G. Zapolskiej 11 lok. użytkowy nr 4 - piwnica

78,30

5.

ul. Karkonoska 62a

7,90

6.

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2

74,70

7.

ul. Pomorska 58 lok. użytkowy nr 3 XI piętro

12,10

8.

ul. Szaniawskiego 7 (5D) lok. użytkowy nr 4

113,40

9.

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 17

366,70

10.

ul. P. Gojawiczyńskiej 3 lok. użytkowy nr 9

49,70

11.

ul. Szaniawskiego 3 lok. użytkowy nr 6

27,60

12.

ul. Wierzyńskiego 20 lok. użytkowy nr 1

128,00

13.

ul. P. Gojawiczyńskiej 1 lok. użytkowy nr 5

39,00