Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

 

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

1.

ul. Gałczyńskiego 41 (pawilon)

37,60

2.

ul. Gałczyńskiego 45 lok. użytkowy nr 2

89,70

3.

ul. Hubalczyków 2 (pomieszczenie gospodarcze)

21,40

4.

ul. Wierzyńskiego 20 lok. nr 3

25,80

5.

ul. Szaniawskiego 3 lok. użytkowy nr 7

28,00

6.

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

7.

ul. Izerska 36 lok. nr 3

12,80

8.

ul. G. Zapolskiej 11 lok. nr 1

125,50

9.

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20


Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.