Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

1

ul. Gałczyńskiego 45 lok. użytkowy nr 2

89,70

2

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

3

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20

4

ul. Gombrowicza 41 lok. użytkowy nr 1

71,50

5

ul. Karkonoska 62a

7,90

6

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2

74,70

7

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 1b

122,10

8

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 6

68,50

9

ul. Pomorska 58 lok. użytkowy nr 3

12,10

10

ul. Szaniawskiego 7 (5D) lok. użytkowy nr 4

113,40

11

ul. Warmińska 36  lok. użytkowy nr 2a

9,20

12

ul. Bieszczadzka 1 lok. użytkowy nr 3

75,80

13

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 13

25,70

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.