Przetarg nieograniczony - ustny

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy ogłasza Ustny przetarg nieograniczony na przeniesienie w odrębną własnośćlokalu mieszkalnego położonego w Legnicy przy ulicy:

1/ ul.Bieszczadzkiej   13 m 1

    pow.użytkowa 35,9 m2.p.u( 2 pokoje ,kuchnia ,przedpokój ,łazienka z wc) – parter

    budynek- 5- kondygnacyjny

    Cena wywoławcza 95.000,- zł

    Wysokość postąpienia 1.000,-

  • Lokal można oglądać w dniu 11.01.2018r
  • Osoby zainteresowane lokalem   zgłoszą się o godz.1000   w biurze  Eksploatacji   SM ”Piekary” w Legnicy przy ulicy Pomorskiej 17 tel 76/855-07-61 do 63 wew.204 lub 206
  • Posiedzenie komisji przetargowej w celu  przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na w/w mieszkanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni ul.Bieszczadzka 1a w sali nr 23 w dniu 18.01.2018r o  godz.1000
  • Zainteresowani nabyciem w/w lokalu w drodze licytacji winni w terminie do dnia 17.01.2018r. do godz.1400 w kasie spółdzielni przy ulicy Bieszczadzkiej 1a  wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  t.j 9500 ,- zł  lub przelewem na konto spółdzielni nr 66102030170000210200256099 do dnia  16.01.2018.
  • Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Spółdzielcze ,Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni, które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.
  • Wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić  wylicytowaną  kwotę, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu. Naruszenie powyższego terminu skutkuje zerwaniem umowy z winy kupującego i powoduje przepadek wpłaconego wadium.
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w mieszkania mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą do dnia 15.01.2018r gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do w/w lokalu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata ceny wywoławczej.
  • Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania przyczyny.
  • Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.nr 14, tel. 76/8550761 do 63 wew.114

Przetargi - lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1A posiada do oddania w najem lokale użytkowe w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

L.p.

Adres  lokalu /ulica/

Pow. użyt. (m2 kw.)

1.

ul. Karkonoska 58 A

18,3

2.

ul. Karkonoska 62 A

7,9

3.

ul. Karkonoska 60 A

44,2

4.

ul. Izerska 36 lok.13

25,7

5.

ul. Warmińska 36

9,2

6.

ul. G. Zapolskiej 11 lok. nr 1

125,5

7.

ul. G. Zapolskiej 11 lok. nr 4 (piwnica)

78,3

8.

ul. Szaniawskiego 7 (lokal 7) – XI piętro

23,2

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji  S M ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 w Legnicy,  i  przy ul. Bieszczadzkiej 1 a  pok.14  tel. 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 114