Przetargi - lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1A posiada do oddania w najem lokale użytkowe w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

L.p.

Adres  lokalu /ulica/

Pow. użyt. (m2 kw.)

  1.

ul. Karkonoska 58 A

18,3

  2.

ul. Karkonoska 62 A

7,9

  3.

ul. Izerska 36 lok.13

25,7

  4.

ul. G. Zapolskiej 11 lok. nr 1

125,5

  5.

ul. G. Zapolskiej 11 lok. nr 4 (piwnica)

78,3

  6.

ul. Szaniawskiego 3 lok. nr 6

27,6

  7.

ul. Szaniawskiego 7 lok. nr 5

54,8

  8.

ul. Szaniawskiego 7 (lokal 7) – XI piętro

23,2

  9.

ul. P. Gojawiczyńskiej 1 lok.6

51,4

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji  S M ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 w Legnicy,  i  przy ul. Bieszczadzkiej 1 a  pok.14  tel. 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 114