Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytk. m2

1.

ul. Bieszczadzka 27/lokal użytkowy w piwnicy przekształcony z wózkowni/

14,60

2.

ul. Pomorska 58/pomieszczenie piwniczne ozn. 4/0 – przekaz. do sp-ni

29,10

3.

ul. Karkonoska 58 A

18,30

4.

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

5.

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20


Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.