Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

L.p.

Adres lokalu

Pow. użytkowa (m2 kw.)

 1.

ul. Gałczyńskiego 41 (pawilon)

37,60

 2.

ul. Gombrowicza 41 lok. nr 1

71,50

3. 

ul. Szaniawskiego 7 lok. nr 7 usytuowany na XI p.

23,20

4. 

ul. Gombrowicza 33 lok. nr 1 usytuowany na XI p.

84,50

5. 

ul. Karkonoska 62 a

7,90

6. 

ul. Gałczyńskiego 45 lok. nr 2

89,70

7. 

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 13

25,70

8. 

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 1

74,70

9. 

ul. Gojawiczyńskiej 3 lok. użytkowy nr 9

49,70

10. 

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 1b

122,10

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.