Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

L.p.

Adres lokalu

Pow. użytkowa (m2 kw.)

  1

ul. Gałczyńskiego 41 (pawilon)

37,60

 2

ul. Gombrowicza 41 lok. nr 1

71,50

 3

ul. Szaniawskiego 7 lok. nr 7 usytuowany na XI p.

23,20

 4

ul. Gombrowicza 33 lok. nr 1 usytuowany na XI p.

84,50

 5

ul. Karkonoska 62 a

7,90

 6

ul. Gałczyńskiego 45 lok. nr 2

89,70

7

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 13

25,70

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 1

74,70

ul. Wierzyńskiego 20 lok. nr 1

128,00

10

ul. Gojawiczyńskiej 3 lok. użytkowy nr 9

49,70

 
Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.