/*

Ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej  własności lokalu     

 mieszkalnego położonego w Legnicy przy ulicy:   

  • Pomorska 22 /3
  • pow. użytkowa 45,6 m2.p.u ( 2 pokoje ,kuchnia ,przedpokój ,łazienka, wc) – parter budynek-5 kondygnacyjny
  • Cena wywoławcza – 217.300,00
  • Wysokość postąpienia 1.000,-

Lokal można oglądać w dniu 18.05.2023r.

Osoby zainteresowane lokalem   zgłoszą się o godz.1100-1300  w Dziale Eksploatacji SM ”Piekary” w Legnicy przy ulicy Pomorskiej 17 tel 76/855-07-61 do 63 wew.204

Posiedzenie komisji przetargowej w celu  przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na w/w mieszkanie odbędzie się w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  PIEKARY  przy ul. Bieszczadzkiej 1A w Legnicy w dniu 24.05.2023r o godz.1000.

Zainteresowani nabyciem w/w lokalu w drodze licytacji winni w terminie do dnia 22.05.2023r. wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 21.730,00 zł przelewem na konto Spółdzielni nr 46132019992293989820000216.

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Spółdzielcze ,Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni, które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić  wylicytowaną  kwotę, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu. Naruszenie powyższego terminu skutkuje zerwaniem umowy z winy kupującego i powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  w całości lub w części  bez podania przyczyny na każdym etapie jego postępowania aż do podpisania aktu notarialnego lub aż do ustanowienia prawa do w/w mieszkania.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta  Spółdzielni lub tel.76/8550761 do 63 wew.104

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A posiada do oddania w najem lokale użytkowe w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

Lp. Adres lokalu Pow. użytkowa m2
1 ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze 84,50
2 ul. Bieszczadzka 1 lok.użytkowy nr 6 na XI piętrze 40,90
3 ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze 23,20
4 ul. Gałczyńskiego 45 lok. użytkowy nr 2 89,70
5 ul. Izerska 38 lok.użytkowy nr 3 48,80
6 ul. Izerska 36 lok.użytkowy nr 3 12,80
7 ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 7 59,20
8 ul. Izerska 36 lok.użytkowy nr 2 35,40
9 ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 12 12,80
10 ul. Karkonoska 62a 8,00
11 ul. Pomorska 58 pom. gosp. na XI piętrze 58,10
12 ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2 74,70
13 ul. Gojawiczyńskiej 7                                                                              pomieszczenie na bankomat 4,40

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.