Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” w Legnicy przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A  posiada  do oddania w najem lokale użytkowe  w zasobach SM „Piekary” w Legnicy wykazane w tabeli:

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa m2

1. 

ul. Gombrowicza 33 lok. użytkowy nr 1 na XI piętrze

84,50

2 .

ul. Szaniawskiego 7 lok. użytkowy nr 7 na XI piętrze

23,20

3.

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 13

25,70

4. 

ul. G. Zapolskiej 11 lok. użytkowy nr 4 - piwnica

78,30

5. 

ul. Karkonoska 62a

7,90

6. 

ul. Witkiewicza 1 lok. użytkowy nr 2

74,70

7. 

ul. Pomorska 58 lok. użytkowy nr 3 XI piętro

12,10

8. 

ul. Szaniawskiego 7 (5D) lok. użytkowy nr 4

113,40

9.

ul. Izerska 36 lok. użytkowy nr 12

12,80

10.

ul. P. Gojawiczyńskiej 3 lok. użytkowy nr 9

49,70

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji SM ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 lub nr 3 w Legnicy, tel. 76855-04-44 lub 76855-07-61 do 63 wew. 206 lub 203.