/*

Aleksander Humeńczuk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 24 lipca 2023 (poniedziałek) o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu, po której nastąpi uroczyste odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

Od 01.05.2023 zmiana opłat za wodę

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy zawiadamia, iż na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (decyzja nr WR.RZT.70.6.2021 z dnia 02.04.2021r.)

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Legnicy zmienia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Legnica.

W związku z powyższym z dniem 01 maja 2023 r. stawki opłat wynosić będą

  1. za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków – 12,58 zł / m3
  2. opłata za ciepłą wodę (woda zimna + podgrzanie) – 50,58 zł / m3
  3. opłata abonamentowa za wodomierz główny  – 0,26 zł / m-c

Informujemy, że wysokość opłat nie jest zależna od Spółdzielni.

UWAGA!!! AWARIA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

W dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani, że Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. w związku z awarią sieci ciepłowniczej w dniu 07.03.2023r. od godz. 07:45  do późnych godzin nocnych  zostanie wstrzymana dostawa czynnika grzewczego (brak ogrzewania i ciepłej wody) do następujących budynków SM „Piekary”
w Legnicy przy ulicy:

Beskidzka 1-2-3-4

Beskidzka 5-6-7-8

Beskidzka 9-10

Bieszczadzka 15-17-19

Bieszczadzka 21-23-25-17-29-31

Bieszczadzka 33-35-37-39

Bieszczadzka 41-43-45

Karkonoska 1-3

Karkonoska 22-24-26-28-30-32

Karkonoska 42-44

Karkonoska 46-48-50

Karkonoska 5-7

Karkonoska 52-57-56

Karkonoska 58-60

Karkonoska 62-64-66

Izerska 31

Izerska 36

Izerska 38

Pomorska 12-14-16

Pomorska 18-20-22-24-26-28

Pomorska 2-4

Pomorska 6-8-10

Sudecka 1 

Świętokrzyska 1-2-3

Świętokrzyska 4-5-6-7

Świętokrzyska 8-9-10-11

Świętokrzyska 12-13

Świętokrzyska 14-15

Tatrzańska 4-6

Tatrzańska 8-10-12

Tatrzańska 14-16-18

Tatrzańska 20-22-24

Tatrzańska 30

Jednocześnie mamy zapewnienie, że służby WPEC Legnica S.A. dołożą wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić ponownie dostawę ciepła. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

Awaria instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Pomorska 42-50

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Piekary” powiadamia, że zgodnie z  informacją uzyskaną z Zakładu Gazownictwa Legnica, w wyniku awarii instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Pomorska 42-50, od dnia 01.03.2022 do czasu usunięcia usterki wystąpi brak dostawy gazu.  W związku z powyższym, w miarę możliwości, prosimy o przebywanie w lokalach mieszkalnych. Podyktowanie jest to konicznością przeprowadzenia próby szczelności gazu w budynku. Za niedogodności  przepraszamy.

Uwaga! Awaria sieci ciepłowniczej

W dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani, że Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. w związku z awarią sieci ciepłowniczej w dniu 21.02.2023r. od godz. 07:30 do późnych godzin nocnych zostanie wstrzymana dostawa czynnika grzewczego (brak ogrzewania i ciepłej wody) do następujących budynków SM „Piekary” w Legnicy przy ul:

Beskidzka 1-2-3-4, Beskidzka 5-6-7-8, Beskidzka 9-10,

Bieszczadzka 15-17-19, Bieszczadzka 21-23-25-17-29-31,

Bieszczadzka 33-35-37-39, Bieszczadzka 41-43-45,

Karkonoska 1-3, Karkonoska 5-7, Karkonoska 22-24-26-28-30-32,

Karkonoska 42-44, Karkonoska 46-48-50, Karkonoska 52-57-56, 

Karkonoska 58-60, Karkonoska 62-64-66,

Izerska 31, Izerska 36, Izerska 38,

Pomorska 2-4, Pomorska 6-8-10,

Pomorska 12-14-16, Pomorska 18-20-22-24-26-28,

Sudecka 1,

Świętokrzyska 1-2-3, Świętokrzyska 4-5-6-7,

Świętokrzyska 8-9-10-11, Świętokrzyska 12-13, Świętokrzyska 14-15,

Tatrzańska 4-6, Tatrzańska 8-10-12,

Tatrzańska 14-16-18, Tatrzańska 20-22-24, Tatrzańska 30,

Jednocześnie mamy zapewnienie, że służby WPEC Legnica S.A. dołożą wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić ponownie dostawę ciepła. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.