/*

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy przypomina, że na dzień 8 lutego 2023 r.  na terenie naszej spółdzielni zaplanowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE).

W związku z powyższym prosimy naszych Mieszkańców, aby odpady tego rodzaju zostały w odpowiednim czasie przygotowane i wystawione przy zasiekach śmietnikowych. NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 8.00

Informujemy równocześnie, że do odpadów wielkogabarytowych, oraz ZSEiE nie zalicza się odpadów budowlanych i rozbiórkowych (zdemontowane okna i drzwi, panele podłogowe, grzejniki, płytki, deski, belki, gruz itp.), urządzeń sanitarnych, opon, motorowerów, kosiarek spalinowych, odpadów ogrodowych itp. Odpady takie każdy mieszkaniec Legnicy powinien przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Nowodworskiej 48 lub ul. Rzeszotarskiej 1. Tego rodzaju odpady przyjmowane są w PSZOK nieodpłatnie w ilości 200 kg na mieszkańca na rok kalendarzowy.

Zwracamy uwagę, że każdorazowa interwencja firmy sprzątającej celem uprzątnięcia zasieku śmietnikowego z zalegających odpadów gabarytowych, budowlanych itp. lub zamówienie kontenera generuje koszty, które ponoszą wszyscy Spółdzielcy, w związku z czym zwracamy się z prośbą o wywożenie gabarytów we własnym zakresie do PSZOK oraz odpowiednią segregację odpadów.

Lokal mieszkalny do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” oferuje  od dnia 1 marca 2023r. do wynajęcia lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 36,30m2 – jednopokojowy, położony w Legnicy na  pierwszym piętrze budynku przy ul. Przybosia 1 .

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta, bądź droga pocztową. Ostateczny termin składania podań upływa w dniu 15 lutego (decyduje data wpływu do Spółdzielni). Oferta osoby ubiegającej się o najem powinna zawierać co najmniej:

  • pisemny wniosek o najem lokalu spółdzielczego wraz z uzasadnieniem,
  • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
  • zaświadczenie o dochodach lub oświadczenie o braku dochodów - wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Lokal do wynajęcia będzie można oglądać w dniu 9.02.2023r. (czwartek) w godz. 9:00-15:00 pod warunkiem wcześniejszego umówienia się w Dziale Eksploatacji SM „Piekary” tel. 76/8550761 wewnętrzny 222. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu 76/8550761 w.104 – Sekcja członkowsko-mieszkaniowa.

Andrzej Gawroński

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023

Sezon grzewczy 2022/2023