/*

Kondolencje

Informacja w sprawie wycinki drzew przy ul. Pomorskiej 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy informuje, że zostanie wystosowany wniosek do Urzędu Miasta Legnicy, Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ( topola – 5szt. ) na nieruchomości będącej mieniem spółdzielni - działka nr. 1154/4,  przy ul. Pomorskiej 1. Powyższy wniosek wynika z uwagi na zły stan fitosanitarny drzew stwarzających zagrożenie dla uczestników pobliskich ciągów pieszych. Ewentualne  uwagi w przedmiotowej sprawie prosimy kierować pisemnie do dnia 03.02.2022r. do Zarządu Spółdzielni. - Zarząd SM „Piekary”

Od dnia 24.09.2021r. nowa taryfa dla ciepła

 

Zmiana wysokości opłat za ciepłą wodę

Zmarł założyciel i pierwszy Prezes SM "Piekary"