/*

Zakończenie sezonu grzewczego 2019/20

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat

Odczyty i rozliczenie ciepłej i zimnej wody

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” informuje, że odczyty i rozliczenie ciepłej i zimnej wody odbędą się na dzień  30.06.2020 r.

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zatwierdzoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem 23.05.2020 r. zostanie dokonana zmiana ceny wody  z 11,43 zł na 11,83 zł - brutto za m³.

W wyniku międzyodczytu, który będzie dokonany 22.05.2020 r., podwyżka ceny wody zostanie uwzględniona w rozliczeniu na dzień 30-06-2020 r.

Prosto z PIEKAR-nika Nr 1/2020

Witamy serdecznie. Z uwagi na zaistniałą sytuację Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" , podjął decyzję, by najnowszy numer naszego biuletynu był dostępny jedynie w wersji elektronicznej. Decyzja ta podyktowana była troską o bezpieczeństwo nas wszystkich, może jednak taka forma zyska państwa aprobatę. Jeśli tak będzie, być może w przyszłości, obok wersji tradycyjnej, na stałe zagości na naszej stronie internetowej. Czekamy na opinie mieszkańców w tej sprawie i życzymy miłej lektury.

UWAGA !