Grzejniki w łazienkach – jak są rozliczane koszty ogrzewania łazienek

Z symulacji i analiz przeprowadzanych przez firmy rozliczeniowe w tym „ista” Polska sp. z o. o. wynika, że rozliczanie kosztów ciepła grzejników w łazienkach prowadzi do wyraźnego spłaszczenia wyników rozliczenia i zmniejszenia widocznych wcześniej dysproporcji pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.

W wykonanej symulacji dla naszej Spółdzielni uwzględniono oszacowane zużycie dla grzejników w łazienkach. Ustalono je na podstawie pięciu maksymalnych odczytów z pozostałych podzielników w budynku (założono, że gdyby na grzejnikach w łazienkach były zainstalowane podzielniki, to ich wskazania nie byłyby niższe niż maksymalny odczyt z podzielników na grzejnikach opomiarowanych) i rozliczono według tego samego podziału procentowego kosztów z uwzględnieniem współczynników korygujących UF (dla grzejnika w łazience) i Rm (dla lokalu). W wyniku przeprowadzonej symulacji liczba jednostek do rozliczenia kosztów zmiennych zwiększyła się, powodując: obniżenie kosztu jednej jednostki i spłaszczenie wyników rozliczenia. Ponadto zniknęły bardzo widoczne wcześniej dysproporcje pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez firmę rozliczeniową symulację i analizę uwzględniającą oszacowane zużycia dla grzejników w łazienkach Rada Nadzorcza SM „Piekary” postanowiła wprowadzić zmiany do regulaminu zawierające rozliczanie kosztów ogrzewania łazienek począwszy od sezonu rozliczeniowego 2014/2015.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza SM „Piekary” podjęła dnia 21.06.2014r. uchwałę nr 42/2014 zatwierdzającą nowy „Regulamin podziału kosztów ciepła na koszty ogrzewania i koszty podgrzania wody oraz rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”.

Z treścią regulaminu, który obowiązuje od 01.07.2014r. można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.sm-piekary.pl. Ponadto wraz z rozliczeniem ciepła za okres 2013/2014 w/w regulamin został dostarczony każdemu lokatorowi.