• zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 3
  • zdjęcie 4
  • zdjęcie 5
  • zdjęcie 6

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30.11.2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwałą Nr 6/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary' w Legnicy z dnia 09 grudnia 2020r. z dniem 01.01.2021 r. ulega zmianie stawka opłaty eksploatacyjnej :

- Podatek od nieruchomości z 0,12 zł na 0,13 zł za m2 p.u.

Zmiana częstotliwości nadawania programów TV

Książeczki opłat

Wymiana wodomierzy

Informacja