Informacja

Informacja

Uwaga !! Na…, uzgodniono ze spółdzielnią !!

Informujemy, że na terenie naszego osiedla nasiliła się  działalność różnych  firm, oferujących usługi w zakresie wymiany okien, drzwi wejściowych, pomiaru szczelności instalacji gazowej i wymiany kuchenek gazowych, a ostatnio sprzedaży „kalendarzy kominiarskich”  itp. których to akwizytorzy, by się uwiarygodnić, powołują się na „uzgodnienia ze spółdzielnią”, lub wymogi „unijne”.

Mając powyższe na uwadze  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” ponownie informuje, że Spółdzielnia nie zawarła z żadną firmą umów na świadczenie tego typu usług, stąd też wszelkie umowy lokator zawiera  na własne ryzyko.

Firmy wykonujące usługi na rzecz Spółdzielni, w ramach zawartych umów, posługują się identyfikatorami z pieczęcią spółdzielni a usługa u lokatora wykonywana jest bezpłatnie.

Wszelkie występujące nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Działu Eksploatacji  SM „Piekary” przy ul. Pomorskiej 17,  tel. 76 855-07-61 wew. 200, 208.

                                                                                                                                                             Zarząd Spółdzielni

Ostatnio oferowane odpłatnie kartki z życzeniami przez osoby podające się za kominiarzy.

Płać kartą visa

Ważne !!!

SZANOWNI LOKATORZY !!!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którym nasze służby mogłyby  kontaktować się  w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (awaria sieci wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu, ulatnianie się gazu itp.) W/w informacje prosimy przekazać do siedziby SM „Piekary” ul.Bieszczadzka 1a w Legnicy pok. Nr 4 Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 76 855-07-61 wew. 104  w dowolnej formie.  Prosimy również pamiętać o aktualizowaniu tych danych.