Uwaga !! Od 1 marca 2020 zmiana stawek dodatku mieszkaniowego

JAK OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Chojnowska nr 112. Wypełniony wniosek potwierdzić w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, ul. Bieszczadzka 1a, pokój nr 4 i w Dziale Czynszów pok. nr 25 (zgłosić się z książeczkami opłat za czynsz i wodę).

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania bądź orzeczenie sądu o przysługującym prawie do lokalu socjalnego.

1. Dodatek jest przyznawany na okres 6 m-cy jeśli dochód brutto na 1 osobę zamieszkałą jest niższy niż 1500,00 zł miesięcznie w rodzinach wieloosobowych, a osoby samotnie zamieszkałe mogą otrzymać dodatek, gdy dochód brutto jest niższy niż 2.100,00 zł miesięcznie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu

2. Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania:

POWIERZCHNIA NORMATYWNA

LICZBA OSÓB

POWIERZCHNIA NORMATYWNA +30%

35 m2

1 osoba

45,50 m2

40 m2

2 osoby

52 m2

45 m2

3 osoby

58,50 m2

55 m2

4 osoby

71,50 m2

65 m2

5 osób

84,50 m2

70 m2

6 osób

91 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz.1300 do 17 00 / na I półrocze 2020 roku:

  • 14 stycznia 2020 r. –   Ewa Czeszejko-Sochacka, Zbigniew Rogalski,
  • 11 lutego 2020 r. –   Ewa Czeszejko-Sochacka, Adam Walczak,
  • 10 marca 2020 r. –   Grażyna Załęska, Wiesław Janusz,
  • 14 kwietnia 2020 r. –   Hanna Boroń, Andrzej Zejler,
  • 12 maja 2020 r. –   Stanisław Madej, Piotr Żabicki,
  • 9 czerwca 2020 r. –   Elżbieta Dybek, Elżbieta Jarząbek-Dolecka.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia 2020 r.

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat

Zmiana taryfy dla ciepła

Zmiana opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków