Płać kartą visa

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” / w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na II półrocze 2018 roku:

  • 10 lipca 2018 r. – Janusz Banach, Stefan Wach,
  • 14 sierpnia 2018 r. – Elżbieta Dybek, Paweł Gregorczuk,
  • 11 września 2018 r. – Ewa Czeszejko-Sochacka, Adam Walczak,
  • 9 października 2018 r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej,
  • 13 listopada 2018 r. – Władysława Rudewicz, Stanisław Madej,
  • 11 grudnia 2018 r. – Jadwiga Grablewska, Elżbieta Jarząbek-Dolecka.
  • Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2018 r.

Informacja


Ważne !!!

SZANOWNI LOKATORZY !!!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którym nasze służby mogłyby  kontaktować się  w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (awaria sieci wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu, ulatnianie się gazu itp.) W/w informacje prosimy przekazać do siedziby SM „Piekary” ul.Bieszczadzka 1a w Legnicy pok. Nr 4 Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 76 855-07-61 wew. 104  w dowolnej formie.  Prosimy również pamiętać o aktualizowaniu tych danych.

Uwaga na „…uzgodniono ze spółdzielnią!!...”

Informujemy, że na terenie naszego osiedla nasiliła się  działalność różnych  firm, oferujących usługi w zakresie wymiany okien, drzwi wejściowych, pomiaru szczelności instalacji gazowej i wymiany kuchenek gazowych, a ostatnio sprzedaży „kalendarzy kominiarskich”  itp. których akwizytorzy powołują się na „uzgodnienia ze spółdzielnią”, lub wymogi „unijne”.

Mając powyższe na uwadze  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” ponownie informuje, że Spółdzielnia nie zawarła z żadną firmą umów na świadczenie tego typu usług, stąd też wszelkie umowy lokator zawiera  na własne ryzyko.

Firmy wykonujące usługi na rzecz Spółdzielni, w ramach zawartych umów, posługują się identyfikatorami z pieczęcią spółdzielni - a usługa u lokatora wykonywana jest bezpłatnie.

Wszelkie występujące nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Działu Eksploatacji SM „Piekary” ul. Pomorska 17, tel. centrala 76 855-07-61 wew. 200, 208 lub 76 855-04-44

Zarząd Spółdzielni