/*

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 6/05/2023-TB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 6/05/2023-TB na:

„Wykonanie remontu – malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym w Legnicy przy  ul. Świętokrzyskiej 14-15  – Zadanie IIa i przy ul. Armii Krajowej 1-1a – Zadanie IIb”

Termin realizacji zamówienia:

 Zadanie Nr IIa - od 12.06.2023r. do 31.08.2023r.

 Zadanie Nr IIb - od 18.08.2023r. do 17.11.2023r.

Termin składania ofert upływa - 02.06.2023r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2023r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni:
ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz
z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3 - Zakres robót Zadanie nr IIa (pdf)
 4. Załącznik nr 4 - Zakres robót Zadanie nr IIb (pdf)

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 5/05/2023-TB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 5/05/2023-TB na:

„Wykonanie remontu – malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym w Legnicy przy  ul. Bieszczadzkiej 41-43-45  – Zadanie I”

Termin realizacji zamówienia  - od 12.06.2023r. do 17.11.2023r.

Termin składania ofert upływa - 02.06.2023r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 05.06.2023r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni:
ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz
z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3 - Zakres robót (pdf)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM NR 04/04/2023-TB Z DNIA 07.04.2023R

I. Zamawiający

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy

ul. Bieszczadzka 1A

59-220 Legnica

 II. Przedmiot zamówienia

„Modernizacja dwóch dźwigów osobowo-towarowych zamontowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. P. Gojawiczyńskiej 5 i 7 w Legnicy oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych w/w dźwigów w okresie gwarancyjnym„.

III. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Chmielewski S.A. z siedzibą w 05-532 Baniocha przy ul. Lipowej 27

IV. Uzasadnienie wyboru:

Firma „Chmielewski S.A. z siedzibą w 05-532 Baniocha przy ul. Lipowej 27”, złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów w kryteriach punktowych.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM NR 03/03/2023-TB Z DNIA 27.03.2023R.

Legnica, dnia 19.04.2023r.  

 

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM  NR 03/03/2023-TB Z DNIA 27.03.2023R.

 

I Zamawiający

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy, ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica

 

II Przedmiot zamówienia

„Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i części budynków (lokali) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z warunkami określonymi ustawą z 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 z późn. zm.) i rozporządzeniem z 27.02.2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z późn. zm.).

 

III. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

ASIG Igor Kwiatkowski” z siedzibą 51-686 Wrocław, ul Kosynierów Gdyńskich 67 lok. 2

 

IV Uzasadnienie wyboru:

Firma „ASIG Igor Kwiatkowskiz siedzibą 51-686 Wrocław, ul Kosynierów Gdyńskich 67 lok. 2 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów w kryteriach punktowych.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 04/04/2023-TB

Legnica, dnia 07.04.2023r.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 04/04/2023-TB na:

„Modernizację dwóch dźwigów osobowo-towarowych zamontowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. P. Gojawiczyńskiej 5 i 7 w Legnicy oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych w/w dźwigów w okresie gwarancyjnym„.

Termin realizacji zamówienia -         od 01.07.2023r. do 31.10.2023r.

Termin składania ofert upływa -        21.04.2023r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi -                     24.04.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz
z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

Załączniki (pliki) do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ):

 1. Załącznik nr 1 - Instrukcja dla oferentów (pdf),
 2. Załącznik nr 2 - Zakres robót modernizacyjnych (pdf),
 3. Załącznik nr 3 - Zakres robót modernizacyjnych (pdf),
 4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy (pdf),
 5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy (pdf) ,
 6. Załącznik nr 6 - Formularz oferty  (Word),
 7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie (pdf),
 8. Załącznik nr 8 - Wykaz robót (Word).