/*

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 1/03/2023-TSB/S

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy z siedzibą przy ulicy Bieszczadzkiej 1a 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 1/03/2023-TSB/S  

na „Wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych SM „Piekary” w Legnicy przy ulicach: Przybosia 5, Gojawiczyńskiej 1, Gojawiczyńskiej 3, Pruszyńskiego 2”.

Termin realizacji zamówienia do 30 września 2023 r.

Miejsce składania ofert – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” ul. Bieszczadzka 1A,
59-220 Legnica –
 Punkt Obsługi Klienta Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1a w Legnicy lub za pośrednictwem poczty  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa – dnia 14.04.2023 r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 17.04.2023 r. o godz. 1000  bez udziału oferentów.

Termin związania ofertą 14 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w załącznikach, które są do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Specyfikacja warunków zamówienia – plik (pdf)
 2. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku V-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 3. Schematy pionu kuchennego w budynku V-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 4. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku VI-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 5. Schematy pionu kuchennego w budynku VI-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 6. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku VII-mio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 7. Schematy pionu kuchennego w budynku VII-mio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 8. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku VIII-mio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 9. Schematy pionu kuchennego w budynku VIII-mio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 10. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku IX-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 11. Schematy pionu kuchennego w budynku IX-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 12. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku X-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 13. Schematy pionu kuchennego w budynku X-cio kondygnacyjnym – plik (pdf)
 14. Schematy pionu łazienkowego/łazienkowo-kuchennego w budynku XI-sto kondygnacyjnym – plik (pdf)
 15. Schematy pionu kuchennego w budynku XI-sto kondygnacyjnym – plik (pdf)

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 03/03/2023-TB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY
nr 03/03/2023-TB
na:

„Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i części budynków (lokali) będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”.

Termin realizacji zamówienia - od 17.04.2023r. do 19.06.2023r.

Termin składania ofert upływa -  11.04.2023r. o godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi - 12.04.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1A, 59-220 Legnica. 

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

 Załączniki (pliki) do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ):

 1. Załącznik nr 1 - Instrukcja dla oferentów (pdf),
 2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (Word),
 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy (pdf),

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zapytanie ofertowe nr 02/02/2023-TB z dnia 22.02.2023r.

I. Zamawiający 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy, ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica

II. Przedmiot zamówienia

„Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i części budynków (lokali) będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”.

III. Decyzja Zarządu SM „Piekary” w Legnicy

Zamawiający decyzją Zarządu z dnia 08.03.2023r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia nr 02/02/2023-TB z dnia 22.02.2023r.. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 02/02/2023-TB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY
nr 02/02/2023-TB
na:

„Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i części budynków (lokali) będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”.

Termin realizacji zamówienia - od 20.03.2023r. do 20.05.2023r.

Termin składania ofert upływa - 06.03.2023r. o godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi - 07.03.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1A, 59-220 Legnica. 

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz
z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ):

 1. Załącznik nr 1 - Instrukcja dla oferentów (pdf),
 2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (Word),
 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy (pdf),

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE - Zapytanie ofertowe numer nr 01/01/2023-TB z dnia 16.01.2023r.

I. Zamawiający

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy, ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica

II. Przedmiot zamówienia

„Docieplenie budynku mieszkalno-usługowego z przebudową strefy wejścia i schodów oraz tarasów przed lokalami usługowymi i budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami  towarzyszącymi”  w Legnicy przy ul. K. Wierzyńskiego 20 – Zadanie nr 1 i ul. K. Wierzyńskiego 22 – Zadanie nr 2.

III. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

MAREK IRLA PHUP IRENA” z siedzibą 30-821 Kraków, ul. Anny Libera 6.

IV. Uzasadnienie wyboru:

Firma „MAREK IRLA PHUP IRENA” z siedzibą 30-821 Kraków, ul. Anny Libera 6  złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów w kryteriach punktowych.