/*

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 5/05/2022-TSB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy z siedzibą przy ulicy Bieszczadzkiej 1a

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 5/05/2022-TSB  na 

Wymianę poziomów lub pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez SM „Piekary” w Legnicy przy ulicach: Przybosia 1, Przybosia 3,
Norwida 4-6-8-10, Sosnkowskiego 15, Sosnkowskiego 17-19-21.

Termin realizacji zamówienia do 30 września 2022r.

Miejsce składania ofert – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” ul. Bieszczadzka 1A,
59-220 Legnica –
 POK Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1a w Legnicy lub za pośrednictwem poczty  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa – dnia 08.06.2022 r. o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 09.06.2022 r. o godz. 1000  bez udziału oferentów.

Termin związania ofertą 14 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w załącznikach, które są do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do nieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Specyfikacja warunków zamówienia – plik (pdf)
 2. Schematy pionu łazienkowego/kuchenno-łazienkowego w budynku niskim  – plik (pdf)
 3. Schematy pionu kuchennego w budynku niskim  – plik (pdf)
 4. Schematy pionu łazienkowego/kuchenno-łazienkowego w budynku wysokim  – plik (pdf)
 5. Schematy pionu kuchennego w budynku wysokim  – plik (pdf)
 6. Schemat poziomu budynku przy ul. Sosnkowskiego 15 - plik (pdf)
 7. Schemat poziomu budynku przy ul. Sosnkowskiego 17-19-21 - plik (pdf)

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 3/05/2022-TE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 3/05/2022-TE na:

Zadanie 1 – Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Hubalczyków 2-6  w Legnicy

Zadanie 2 – Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Batalionu Parasol 5-7-9  w Legnicy

Zadanie 3 – Remont  chodnika ul. Batalionu Parasol 1-3  w Legnicy

Zadanie 4 – Remont  opasek i dojścia do budynku ul. Sosnkowskiego 13-21  w Legnicy

Zadanie 5 – Remont tarasu nad wymiennikiem ciepła ul. Baczyńskiego 6 w Legnicy

Zadanie 6 – Remont tarasu nad lokalem użytkowym ul. Gombrowicza 13 w Legnicy

Zadanie 7 – Remont  chodnika ul. Staffa 8-10  w Legnicy

Zadanie 8 – Remont  schodów terenowych ul. Gojawiczyńskiej 10-12-14  w Legnicy

Zadanie 9 – Remont dojść do lokali użytkowych ul. Witkiewicza 1 w Legnicy

Zadanie 10 – Remont opaski przy budynku ul. Wańkowicza 2-6 w Legnicy

Terminy realizacji zamówienia:

 - Zadanie 1, 2, 3, 4 - do dnia 30.09.2022 r.

 - Zadanie 5, 6, 7, 8, 9, 10 - do dnia 31.10.2022 r.

Termin składania ofert upływa - 16.05.2022  r. o godz. 1400

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 17.05.2022 r. o godz. 15°° w siedzibie Zamawiającego,

 1. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia" (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego -wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1      -  Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2      -  Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3      -  Warunki Techniczne dla Zadań 1-10 (Word),
 4. Załącznik nr 3.1.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 1 – Obmiar
 5. Załącznik nr 3.1.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 1 – Rozbiórka
 6. Załącznik nr 3.1.3.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 1 – Szkic
 7. Załącznik nr 3.2.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 2 – Obmiar
 8. Załącznik nr 3.2.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 2 – Szkic
 9. Załącznik nr 3.3.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 3 – Obmiar
 10. Załącznik nr 3.3.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 3 – Szkic
 11. Załącznik nr 3.4.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 4 – Obmiar
 12. Załącznik nr 3.4.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 4 - Szkic
 13. Załącznik nr 3.5.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 5 – Obmiar
 14. Załącznik nr 3.5.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 5 – Szkic
 15. Załącznik nr 3.6.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6 – Obmiar
 16. Załącznik nr 3.6.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 6 – Szkic
 17. Załącznik nr 3.7.1. -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 7 – Obmiar
 18. Załącznik nr 3.7.2. -   Zakres robót (jpg)   Zadanie 7 – Szkic
 19. Załącznik nr 3.8.1. -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 8 – Obmiar
 20. Załącznik nr 3.8.2. -   Zakres robót (jpg)   Zadanie 8 – Szkic
 21. Załącznik nr 3.9.1. -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 9 – Obmiar
 22. Załącznik nr 3.9.2. -   Zakres robót (jpg)   Zadanie 9 – Szkic
 23. Załącznik nr 3.10.1. -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 10 – Obmiar
 24. Załącznik nr 3.10.2. -   Zakres robót (jpg)   Zadanie 10 – Szkic
 25. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 26. Załącznik nr 4.1 -  Klauzula informacyjna RODO

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 2/05/2022-TE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 2/05/2022-TE na:

Zadanie  1  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Beskidzka 9-10  w Legnicy

Zadanie  2  –  Remont  chodnika ul. Bieszczadzka 33  w Legnicy

Zadanie  3  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Kujawska 2-14  w Legnicy

Zadanie  4  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Warmińska 13-16 w Legnicy

Zadanie  5  –  Remont  chodnika ul. Pomorska 50  w Legnicy

Zadanie  6  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Pomorska 2-4, 6-10  w Legnicy

Zadanie  6.1  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Pomorska 12-16  w Legnicy

Zadanie  7  –  Izolacja ściany fundamentowej wraz z odtworzeniem opaski ul. Łowicka 2-4 w Legnicy

Termin realizacji zamówienia:  

-   Zadanie   1, 2                    do   29.07.2022 r.

-  Zadanie 3 etap I                 do  28.10.2022 r.

-  Zadanie 3 etap II                do  18.01.2023 r.

-  Zadanie 4, 5, 6, 7               do  31.08.2022 r.

Termin składania ofert upływa - 16.05.2022  r. o godz. 1400

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 17.05.2022 r. o godz. 14°° w siedzibie Zamawiającego,

 1. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia" (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Termin składania ofert upływa - 16.05.2022 r. o godz. 1400

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 17.05.2022 r. o godz. 14°° w siedzibie Zamawiającego, ul. Bieszczadzka 1A,  59-220 Legnica.

Termin związania ofertą  21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia" (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego -wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1      -  Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2      -  Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3      -  Warunki Techniczne dla Zadań 1-11 (pdf),
 4. Załącznik nr 3.1   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 1 - Obmiar
 5. Załącznik nr 3.1   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 1 - Szkic
 6. Załącznik nr 3.2   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 2 - Obmiar
 7. Załącznik nr 3.2   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 2 - Szkic
 8. Załącznik nr 3.3   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 3 - Obmiar
 9. Załącznik nr 3.3   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 3 – Szkic
 10. Załącznik nr 3.4   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 4 - Obmiar
 11. Załącznik nr 3.4   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 4 - Szkic
 12. Załącznik nr 3.5   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 5 - Obmiar
 13. Załącznik nr 3.5   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 5 - Szkic
 14. Załącznik nr 3.6   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6 - Obmiar
 15. Załącznik nr 3.6   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6.1 – Obmiar
 16. Załącznik nr 3.6   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6 + 6.1 – Szkic
 17. Załącznik nr 3.7   -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 7 - Obmiar
 18. Załącznik nr 3.7 -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 7 - Szkic
 19. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 20. Załącznik nr 4.1    -  Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Przetarg nieograniczony ofertowy nr 3/03/2022-TB