/*

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0093/1/12/2017-TB na roboty budowlane, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0092/16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0093/2/12/2017-TB na roboty budowlane, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0092/16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0093/3/12/2017-TB na roboty budowlane, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0092/16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0093/1/12/2017-RI na roboty budowlane, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0092/16