/*

Informacja o wyborze ofert

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wykonanie robót termomodernizacyjnych w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w celu poprawienia jego efektywności energetycznej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17.

Informacja o wyborze ofert

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na „Pełnienie nadzoru inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w celu poprawienia jego efektywności energetycznej”, dla której został złożony wniosek o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17”.

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym Nr ZO/0012/4/06/2018-DP, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w celu poprawienia jego efektywności energetycznej”  zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17 o nazwie: “Usługa projektowa w ramach zadania Numer 4 –„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku SDK „ATRIUM” w Legnicy przy ul. Pomorskiej 19”.

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0093/1/12/2017-TB na roboty budowlane, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0092/16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0093/2/12/2017-TB na roboty budowlane, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0092/16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0093/3/12/2017-TB na roboty budowlane, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0092/16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0093/1/12/2017-RI na roboty budowlane, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0092/16

 

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0092/1/4/2017-TB na roboty budowlane, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0092/16: