/*

Zakończenie sezonu grzewczego na "Piekarach"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, informuje, że od dnia 10.05.2023r. zostaje wyłączone ogrzewanie w budynkach będących w zasobach Spółdzielni. Sezon grzewczy 2022/2023 rozpoczął się 03.10.2022r. i trwał 194 dni. W porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym był on o 3 dni krótszy.