/*

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy informuje, że zostanie wystosowany wniosek do Urzędu Miasta Legnicy, Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ( klon jesionolistny) na nieruchomości będącej mieniem spółdzielni -działka nr. 1189/14,  przy ul. Karkonoskiej 54. Drzewo to w wyniku postępującego przechyłu stwarza zagrożenie obalenia się na pobliski parking. Ewentualne  uwagi w przedmiotowej sprawie prosimy kierować pisemnie do dnia 06.11.2023r. do Zarządu Spółdzielni.

Zarząd SM „Piekary”