/*

Razem Cieplej !!!

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”, zgodnie z podjętą uchwałą nr 287/2010 Rady Nadzorczej SM „Piekary” z dnia 27 kwietnia 2010r., przystąpiła do Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” jako członek wspierający. Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła zostało zawiązane z dniem 14 stycznia 2010 roku. Jego członkami założycielami są Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych i inni odbiorcy ciepła z rejonu dawnego powiatu legnickiego.

Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” z siedzibą w Legnicy, przy ul. Bieszczadzkiej 1a zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 8 marca 2010 r.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz odbiorców energii elektrycznej, ciepła, wody, ścieków, gazu, odpadów komunalnych, energii niekonwencjonalnej, dostawy usług do budynków wielolokalowych, monitoringu, budynków pasywnych w nieruchomościach będących w zarządzie spółdzielni i wspólnot, zmierzających do poprawy warunków dostawy mediów celem obniżenia kosztów oraz współpraca we wdrażaniu z innymi podmiotami, energooszczędnych rozwiązań w infrastrukturze technicznej, w tym w budynkach wielorodzinnych.

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” mieści się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” przy ulicy Bieszczadzkiej 1a.