/*

Wentylacja zawsze jesienią

Jak zapobiegać ciągowi wstecznemu w wentylacji? 

Najskuteczniejszą metodą jest doprowadzenie właściwej ilości powietrza do pomieszczeń poprzez zastosowanie profesjonalnych okiennych nawiewników powietrza tzw. listew wentylacyjnych. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna nawiewna powinna zapewnić przepływ zużytego powietrza z pomieszczeń najczystszych  -  pokoje - do najbardziej zanieczyszczonych - łazienka, wc, kuchnia. Aby był możliwy przepływ tego powietrza należy stosować otwory wyrównawcze ponad drzwiami lub pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek, wc, bezokiennych kuchni lub innych pomieszczeń pomocniczych powinien być zapewniony przez otwory w dolnej części drzwi.

Jeżeli mieszkanie nie będzie wyposażone w odpowiednie otwory nawiewne i wywie-wne, to nigdy wentylacja grawitacyjna nie będzie działała prawidłowo. 

Gdzie najczęściej występuje ciąg wsteczny? 

Może wystąpić sytuacja, że kanał wywiewny będzie pełnił rolę otworu nawiewnego. W przypadku naszego budownictwa „wielka płyta” najczęściej sytuacja taka występuje w pomieszczeniach wc, gdzie z uwagi na brak grzejnika utrzymujemy najniższą temperaturę, odwrotnie niż w łazience, tam zamontowany grzejnik odkręcony  na max powoduje, iż temperatura jest najwyższa a ciepłe powietrza unosząc się do góry uchodzi przez kratkę wentylacyjną wywiewną powodując zasysanie chłodnego powietrza z wc. W ten sposób jego niedobór jest uzupełniany kratką wentylacyjną wywiewną w wc i pojawia nam się ciąg wsteczny.

Gdzie montować nawiewniki?

Nawiewniki należy montować w pomieszczeniach nie posiadających otworów wentylacji wywiewnej, najczęściej w pokojach. Urządzenie to powinno być zamontowane na wysokości umożliwiającej bezproblemową regulację, a jednocześnie minimalizującej efekt „zawiewania” chłodnym powietrzem (by nawiewane powietrze w sposób naturalny mieszało się z ciepłym powietrzem w mieszkaniu).

Jak właściwie eksploatować mieszkanie?

Żeby utrzymać zadawalający komfort zamieszkiwania muszą być spełnione trzy istotne czynniki, które wzajemnie się przenikając mają  wpływ na jakość powietrza wewnętrznego. Są nimi: ogrzewanie,  izolacyjność budynku i wentylacja.

  • Im wyższa temperatura wewnątrz pomieszczenia tym mniejsze ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchni szyb i ścian. 
  • Lepsza izolacyjność przegród zewnętrznych podwyższa wewnętrzną temperaturę powierzchniową ścian. 
  • Kontrolowana wentylacja usuwa na zewnątrz zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego

Reasumując, nadrzędnym celem jest znalezienie takiego kompromisu, który to między oszczędnościami wynikającymi z termomodernizacji budynku(ocieplenia elewacji budynku i wymiany stolarki okiennej) i ograniczaniem zużycia energii cieplnej do ogrzewania mieszkań, pozwoli zachować właściwie działającą wentylację, co za tym idzie wpłynie na komfort zamieszkania i zdrowia mieszkańców.