/*

Likwidacja barier architektonicznych

Zarząd SM „Piekary” w Legnicy w ramach remontu wiatrołapów i wejść do budynków mieszkalnych przebudowuje schody zewnętrzne oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Prace te prowadzone są w celu dostosowania istniejącego wejścia do budynku do obowiązujących warunków technicznych oraz poprawy walorów użytkowych dla korzystających z tych zjazdów osób niepełnosprawnych mieszkających w danej nieruchomości, jak również dla młodych matek posiadających małe dzieci w wózkach.