• zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6

e-BOK sprawdź stan swego salda w internecie

włącz .

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy uruchomiła tzw. e-BOK, czyli internetowy system, dzięki któremu każdy zarejestrowany lokator (właściciel mieszkania) ma możliwość zdalnego kontrolowania stanu swojego salda rozliczeń ze spółdzielnią – w rozbiciu na poszczególne typy rozliczeń. Analiza ta może zostać przeprowadzona poprzez przeglądanie list rozrachunków, naliczeń opłat eksploatacyjnych swoich rozliczeń i zobowiązań wobec spółdzielni. Każdy lokator (właściciel mieszkania) zainteresowany uruchomieniem dostępu do internetowego systemu, winien zgłosić się do Spółdzielni przy ulicy Bieszczadzkiej 1a do Punktu Obsługi Klienta i tam wypełnić formularz tzw. kartę danych portalu e–BOK, następnie otrzyma hasło i login oraz instrukcję obsługi systemu. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Nadany numer ID jest indywidualny dla każdego lokatora, co pozwala zweryfikować dane osobowe. Pisma otrzymane z portalu e-BOK są traktowane jako pismo oficjalnie złożone na dziennik korespondencyjny i w ślad za nim wysyłana jest odpowiedź.

Instrukcja obsługi systemu e-BOK w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”

Aplikacja e-BOK została wdrożona w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym lokatorom łatwego przeanalizowania własnego salda rozliczeń ze spółdzielnią – w rozbiciu na poszczególne typy rozliczeń. Analiza ta może zostać przeprowadzona poprzez przeglądanie list rozrachunków, naliczeń opłat eksploatacyjnych za dany okres rozliczeniowy, a także zarejestrowanych płatności. Wszystkie dane mogą być analizowane dla poszczególnych punktów rozliczeniowych. 

 1. Wejdź na stronęwww.sm-piekary.pl
 2. Naciśnij na przycisk "e-bok" umieszczony na pasku menu (lewa strona witryny)
 3. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania do systemu e-BOK
 4. Po wejściu na stronę internetową należy wpisać w odpowiednie pola otrzymany identyfikator oraz hasło.
 5. Jeśli jest to pierwsze logowanie, zostaniesz poproszony o wprowadzenie nowego hasła, którego od tej pory będziesz używał do logowania się do systemu e-BOK. W haśle mogą być użyte jedynie duże i małe litery oraz cyfry. Hasło nie może zawierać polskich liter (takich jak: ą, ę, ć, ż, ź, itd.), znaków specjalnych (takich jak: !, @, #, $, itd.).
 6. Zostaniesz przeniesiony do właściwej części systemu e-BOK, składającej się z czterech zakładek    
 7. W zakładce „Rozliczenia”, w formie listy wyświetlone są informacje dotyczące wpłat i rozliczeń                                                    Podana jest data dokumentu, rodzaj dokumentu (np. CZM – naliczenie opłat eksploatacyjnych, WPL – wpłata lokatora, BO – bilans otwarcia), typ, opis dokumentu, oraz kwoty obciążenia (należności do spółdzielni) i uznania (kwoty wpłacone przez lokatora). Pod pojęciem „Wpłata ...” w opisie dokumentu należy rozumieć zapłatę w kasie lub przelewem opłat eksploatacyjnych za dany miesiąc. Podane jest również saldo, które jest wielkością nadpłaty lub niedopłaty na dany dzień.
 8. Kliknięcie na dokumencie BO (bilansie otwarcia) otwiera listę zawierającą informacje dotyczące wpłat i rozliczeń za lata poprzednie.
 9. Aby ułatwić analizę informacji użytkownik może zmienić zakres wyświetlanych danych poprzez wskazanie dat (początkowej i końcowej), dla których dokumenty będą pokazywane, jak również określić typ obrotu (opłaty eksploatacyjne, woda, wszystkie typy obrotów).                      Można również zmienić kolejność wyświetlania informacji poprzez kliknięcie na polu z nazwą kolumny. Umożliwia to ułożenie dokumentów według daty, symbolu dokumentu, terminu płatności, typu dokumentu, itd.
 10. Osoby posiadające więcej niż jeden lokal mieszkalny mogą analizować salda rozliczeń poszczególnych lokali wybierając je z listy dostępnych punktów 
 11. Zakładka „Kontakt” zawiera dane kontaktowe spółdzielni, takie jak adres, numer telefonu, NIP, REGON, jak również adres e-mail.  
 12. Zakładka „Media” umożliwia analizę zużycia ciepłej i zimnej wody, jak również rozliczenia liczników dla poszczególnych lokali.   
 13. Natomiast zakładka „Wyślij maila” umożliwia w szybki i prosty sposób przekazanie swoich uwag do spółdzielni w formie elektronicznej. 

UWAGA: Wpłaty dokonywane w kasie spółdzielni czy też przelewem będą widoczne w saldzie rozliczeń 4 dni od dokonania wpłaty. Pod pojęciem „czynsz” należy rozumieć opłaty eksploatacyjne.