• zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 3
  • zdjęcie 4
  • zdjęcie 5
  • zdjęcie 6

Wentylacja zawsze jesienią

włącz .

Co rocznie w okresie jesienno-zimowym spotykamy się z problemem pojawiającego się wstecznego ciągu (tzw. nawiewu) w kanałach wentylacyjnych mieszkań. Ciąg wsteczny występuje w momencie, gdy w pomieszczeniu wentylowanym powstaje podciśnienie lub silny wiatr wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym. Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w ostatnich czasach w nowo budowanych lub modernizowanych budynkach. Przyczyną tego zjawiska jest ocieplanie budynków i wymiana stolarki okiennej. Zapomina się o tym, aby prawidłowo działała wentylacja grawitacyjna wywiewna musi być utrzymana odpowiednia infiltracja powietrza. To oznacza, że niezbędne jest zachowanie bilansu powietrza, czyli ilość powietrza nawiewanego musi być równa ilości powietrza wywiewanego. Naturalny ciąg kominowy jest w dużym stopniu zależny od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz mieszkania, wysokości i pola poprzecznego przekroju komina. Intensywną wymianę powietrza można uzyskać zwłaszcza zimą przy dużej różnicy temperatury. Dla prawidłowego działania wentylacji wywiewnej trzeba zadbać o odpowiednie otwory doprowadzające świeże powietrze zewnętrzne. Jeśli nie zapewnimy odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, w których mieszkamy, na nic zdadzą się próby podnoszenia temperatury wewnątrz pomieszczeń, gdyż odparowana woda nie znajdując ujścia z wentylacją będzie gromadzić się w ścianach, meblach, dywanach, ubraniach itp. Nagromadzona para wodna doprowadzi w konsekwencji do zawilgocenia ścian, zagrzybienia pomieszczeń i co najgorsze w efekcie końcowym do zachwiania zdrowia domowników – alergie, astma, trudności z koncentracją oraz choroby układu krążenia. 

Jak zapobiegać ciągowi wstecznemu w wentylacji? 

Najskuteczniejszą metodą jest doprowadzenie właściwej ilości powietrza do pomieszczeń poprzez zastosowanie profesjonalnych okiennych nawiewników powietrza tzw. listew wentylacyjnych. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna nawiewna powinna zapewnić przepływ zużytego powietrza z pomieszczeń najczystszych  -  pokoje - do najbardziej zanieczyszczonych - łazienka, wc, kuchnia. Aby był możliwy przepływ tego powietrza należy stosować otwory wyrównawcze ponad drzwiami lub pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek, wc, bezokiennych kuchni lub innych pomieszczeń pomocniczych powinien być zapewniony przez otwory w dolnej części drzwi.

Jeżeli mieszkanie nie będzie wyposażone w odpowiednie otwory nawiewne i wywie-wne, to nigdy wentylacja grawitacyjna nie będzie działała prawidłowo. 

Gdzie najczęściej występuje ciąg wsteczny? 

Może wystąpić sytuacja, że kanał wywiewny będzie pełnił rolę otworu nawiewnego. W przypadku naszego budownictwa „wielka płyta” najczęściej sytuacja taka występuje w pomieszczeniach wc, gdzie z uwagi na brak grzejnika utrzymujemy najniższą temperaturę, odwrotnie niż w łazience, tam zamontowany grzejnik odkręcony  na max powoduje, iż temperatura jest najwyższa a ciepłe powietrza unosząc się do góry uchodzi przez kratkę wentylacyjną wywiewną powodując zasysanie chłodnego powietrza z wc. W ten sposób jego niedobór jest uzupełniany kratką wentylacyjną wywiewną w wc i pojawia nam się ciąg wsteczny.

Gdzie montować nawiewniki?

Nawiewniki należy montować w pomieszczeniach nie posiadających otworów wentylacji wywiewnej, najczęściej w pokojach. Urządzenie to powinno być zamontowane na wysokości umożliwiającej bezproblemową regulację, a jednocześnie minimalizującej efekt „zawiewania” chłodnym powietrzem (by nawiewane powietrze w sposób naturalny mieszało się z ciepłym powietrzem w mieszkaniu).

Jak właściwie eksploatować mieszkanie?

Żeby utrzymać zadawalający komfort zamieszkiwania muszą być spełnione trzy istotne czynniki, które wzajemnie się przenikając mają  wpływ na jakość powietrza wewnętrznego. Są nimi: ogrzewanie,  izolacyjność budynku i wentylacja.

  • Im wyższa temperatura wewnątrz pomieszczenia tym mniejsze ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchni szyb i ścian. 
  • Lepsza izolacyjność przegród zewnętrznych podwyższa wewnętrzną temperaturę powierzchniową ścian. 
  • Kontrolowana wentylacja usuwa na zewnątrz zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego

Reasumując, nadrzędnym celem jest znalezienie takiego kompromisu, który to między oszczędnościami wynikającymi z termomodernizacji budynku(ocieplenia elewacji budynku i wymiany stolarki okiennej) i ograniczaniem zużycia energii cieplnej do ogrzewania mieszkań, pozwoli zachować właściwie działającą wentylację, co za tym idzie wpłynie na komfort zamieszkania i zdrowia mieszkańców.