Ściółkowanie zrębkami drzewnymi

- zabieg  polegający na przykrywaniu gleby

Ściółkowanie ma na celu ograniczenie wysychania gleby, utrudnienie rozwojowi chwastów, zmniejszenie nagrzewania się gleby (latem), zabezpieczenie korzeni przed przemarznięciem. Powoli rozkładając się dostarcza próchnicy, ułatwia pielęgnację roślin, poprawia estetykę ogródków.W ubiegłym roku Spółdzielnia zakupiła rozdrabniarkę do gałęzi, pozyskując w ten sposób z drzew przyciętych na naszych zasobach zrębki  do ściółkowania.

  

W związku z powyższym, wszystkich zainteresowanych do otrzymania zrębków, do ogródków przydomowych na ternie naszego osiedla prosimy o kontakt z : Działem Eksploatacji ul. Pomorska 17, pokój  nr 6 lub pod numerem tel : 76 855 07 61 wew. 207.