/*

Prosto z PIEKAR-nika Nr 1/2020

Witamy serdecznie. Z uwagi na zaistniałą sytuację Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" , podjął decyzję, by najnowszy numer naszego biuletynu był dostępny jedynie w wersji elektronicznej. Decyzja ta podyktowana była troską o bezpieczeństwo nas wszystkich, może jednak taka forma zyska państwa aprobatę. Jeśli tak będzie, być może w przyszłości, obok wersji tradycyjnej, na stałe zagości na naszej stronie internetowej. Czekamy na opinie mieszkańców w tej sprawie i życzymy miłej lektury.