/*

Odczyty i rozliczenie ciepłej i zimnej wody

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” informuje, że odczyty i rozliczenie ciepłej i zimnej wody odbędą się na dzień  30.06.2020 r.

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zatwierdzoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem 23.05.2020 r. zostanie dokonana zmiana ceny wody  z 11,43 zł na 11,83 zł - brutto za m³.

W wyniku międzyodczytu, który będzie dokonany 22.05.2020 r., podwyżka ceny wody zostanie uwzględniona w rozliczeniu na dzień 30-06-2020 r.