/*

ODCZYTY I ROZLICZENIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ ZA ROK 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” informuje, że w związku z wymianą wodo-mierzy spowodowaną upływem ważności ich legalizacji, odczyty i rozliczenie ciepłej i zimnej wody nie odbędą się na dzień 30.09.2020 r. Końcowe rozliczenie nastąpi 31.12.2020r.
Zgodnie z regulaminem rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w SM „Piekary” w Legnicy §10 pkt 4. „Miesięczne opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wnoszone są przez użytkownika lokalu do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie dokonywanych przez niego odczytów wskazań wodomierzy w lokalu”.