/*

Zmarł założyciel i pierwszy Prezes SM "Piekary"