/*

Głosowanie w sprawie wyboru metody rozliczania kosztów ciepła przy ul. Pomorskiej 1-3-5-7-9-11-13