Staramy się o Fundusze Unijne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy uprzejmie informuje, że złożył do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”. Pierwszy projekt obejmuje 13 budynków na łączną kwotę 4 986 765,97 zł , zaś drugi projekt obejmuje 5 budynków na łączną kwotę 2 301 141,28 zł.

Pomoc finansowa pochodzić będzie od instytucji finansującej Urzędu Marszałkowskiego z działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zaistniała szansa skorzystania z możliwości pozyskania dotacji unijnych. Dzięki podjętym działaniom i usilnej pracy Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej”,  którego członkiem jest nasza Spółdzielnia stało się możliwe staranie o  wsparcie finansowe w formie dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (RPO WD 2014-2020).