Zawiadomienie o głosowaniu na piśmie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY" w Legnicy