Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2023

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na I/II półrocze 2023 roku (nowa kadencja RN):

  • 13 czerwca 2023 r. – Hanna Boroń, Zbigniew Rogalski,
  • 11 lipca 2023 r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej,
  • 8 sierpnia 2023 r. – Bożena Walczak, Andrzej Zejler,
  • 12 września 2023 r. – Wiesław Janusz, Piotr Żabicki,
  • 10 października 2023 r. – Paweł Gregorczuk, Grażyna Rygiel,
  • 14 listopada 2023 r. – Władysława Rudewicz, Andrzej Zejler,
  • 12 grudnia 2023 r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 czerwca 2023 r.