Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na I półrocze 2023

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na I półrocze 2023 roku w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary”, w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 1700 :

  • 10 stycznia 2023 r. –   Hanna Boroń, Elżbieta Jarząbek-Dolecka,
  • 14 lutego 2023 r. –   Elżbieta Dybek, Zbigniew Rogalski,
  • 14 marca 2023 r. –   Grażyna Załęska, Wiesław Janusz,
  • 11 kwietnia 2023 r. –   Adam Walczak, Piotr Żabicki,
  • 9 maja 2023 r. –   Ewa Czeszejko-Sochacka, Andrzej Zejler,
  • 13 czerwca 2023 r. –   Hanna Boroń, Zbigniew Rogalski.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2022 r.