Lokal mieszkalny do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” oferuje  od dnia 1 marca 2023r. do wynajęcia lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 36,30m2 – jednopokojowy, położony w Legnicy na  pierwszym piętrze budynku przy ul. Przybosia 1 .

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta, bądź droga pocztową. Ostateczny termin składania podań upływa w dniu 15 lutego (decyduje data wpływu do Spółdzielni). Oferta osoby ubiegającej się o najem powinna zawierać co najmniej:

  • pisemny wniosek o najem lokalu spółdzielczego wraz z uzasadnieniem,
  • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
  • zaświadczenie o dochodach lub oświadczenie o braku dochodów - wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Lokal do wynajęcia będzie można oglądać w dniu 9.02.2023r. (czwartek) w godz. 9:00-15:00 pod warunkiem wcześniejszego umówienia się w Dziale Eksploatacji SM „Piekary” tel. 76/8550761 wewnętrzny 222. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu 76/8550761 w.104 – Sekcja członkowsko-mieszkaniowa.