Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy przypomina, że na dzień 8 lutego 2023 r.  na terenie naszej spółdzielni zaplanowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE).

W związku z powyższym prosimy naszych Mieszkańców, aby odpady tego rodzaju zostały w odpowiednim czasie przygotowane i wystawione przy zasiekach śmietnikowych. NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 8.00

Informujemy równocześnie, że do odpadów wielkogabarytowych, oraz ZSEiE nie zalicza się odpadów budowlanych i rozbiórkowych (zdemontowane okna i drzwi, panele podłogowe, grzejniki, płytki, deski, belki, gruz itp.), urządzeń sanitarnych, opon, motorowerów, kosiarek spalinowych, odpadów ogrodowych itp. Odpady takie każdy mieszkaniec Legnicy powinien przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Nowodworskiej 48 lub ul. Rzeszotarskiej 1. Tego rodzaju odpady przyjmowane są w PSZOK nieodpłatnie w ilości 200 kg na mieszkańca na rok kalendarzowy.

Zwracamy uwagę, że każdorazowa interwencja firmy sprzątającej celem uprzątnięcia zasieku śmietnikowego z zalegających odpadów gabarytowych, budowlanych itp. lub zamówienie kontenera generuje koszty, które ponoszą wszyscy Spółdzielcy, w związku z czym zwracamy się z prośbą o wywożenie gabarytów we własnym zakresie do PSZOK oraz odpowiednią segregację odpadów.