/*

Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej siłowni na nieruchomościach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy 01/05/TE/2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/TE/2021 na:

Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej siłowni na nieruchomościach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy obiekt  w Legnicy przy ul. :

  • Przybosia 5 zadanie 1
  • Pruszyńskiego 2,4,6 zadanie 2
  • Kujawska – Łowicka wnętrze blokowe zadanie 3

Termin realizacji zamówienia - do 28.08.2021r.

Miejsce składania ofert – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” ul. Bieszczadzka 1A 59-220 Legnica - Sekretariat

Termin składania ofert upływa – dnia 18.06.2021r. o godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 21.06.2021r. o godz. 1200 w siedzibie Domu Kultury „Atrium” ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ) wraz
z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania: