/*

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 01/03/2022-TE

 • Termin składania ofert upływa - 12.04.2022 r. o godz. 1400
 • Otwarcie ofert nastąpi - dnia 13.04.2022 r. o godz. 12°° w siedzibie Zamawiającego, ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.
 • Termin związania ofertą 21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.
 • Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia" (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego -wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.
  Załączniki (pliki) do pobrania:
 1. Załącznik nr 1      -  Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2      -  Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3      -  Warunki Techniczne dla Zadań 1-11 (Word),
 4. Załącznik nr 3.1   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 1 - Obmiar
 5. Załącznik nr 3.1   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 1 - Szkic
 6. Załącznik nr 3.2   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 2 - Obmiar
 7. Załącznik nr 3.2   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 2 - Szkic
 8. Załącznik nr 3.3   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 3 - Obmiar
 9. Załącznik nr 3.3   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 3 – Szkic
 10. Załącznik nr 3.4   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 4 - Obmiar
 11. Załącznik nr 3.4   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 4 - Szkic
 12. Załącznik nr 3.5   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 5 - Obmiar
 13. Załącznik nr 3.5   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 5 - Szkic
 14. Załącznik nr 3.6   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6 - Obmiar
 15. Załącznik nr 3.6   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6.1 – Obmiar
 16. Załącznik nr 3.6   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6 + 6.1 – Szkic
 17. Załącznik nr 3.7   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 7 - Obmiar
 18. Załącznik nr 3.7   -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 7 - Szkic - rozbiórka
 19. Załącznik nr 3.7   -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 7 - Szkic - wykonanie
 20. Załącznik nr 3.8   -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 8 - Obmiar
 21. Załącznik nr 3.8   -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 8 - Szkic
 22. Załącznik nr 3.9   -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 9 - Obmiar
 23. Załącznik nr 3.9   -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 9 - Szkic
 24. Załącznik nr 3.10 - Zakres robót (pdf)   Zadanie 10 - Obmiar
 25. Załącznik nr 3.10 - Zakres robót (pdf)   Zadanie 10 - Szkic
 26. Załącznik nr 3.11 - Zakres robót (pdf)   Zadanie 11 Obmiar
 27. Załącznik nr 3.11 - Zakres robót (pdf)   Zadanie 11 Szkic
 28. Załącznik nr 4     -  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 29. Załącznik nr 4.1   -  Klauzula informacyjna RODO